11 maja rusza nabór projektów do Budżetu Obywatelskiego Dąbrowy Górniczej. Wartość przedsięwzięć wykonanych w jego ramach może sięgnąć 4,7 mln zł.

Nabór projektów do Budżetu Obywatelskiego Dąbrowy Górniczej potrwa od 11 do 24 maja. Swój pomysł może zgłosić każdy mieszkaniec. – Mogą to być inwestycje zmieniające otoczenie, ale też przedsięwzięcia „miękkie” – edukacyjne, rekreacyjne, sportowe albo kulturalne. Ważne, żeby ich zasięg był ogólnomiejski, czyli wykraczający poza jedno osiedle. W sierpniu – po sprawdzeniu pod kątem kosztorysowym, technicznym czy formalnym – lista tych, które będą możliwe do realizacji zostanie opublikowana. Spośród nich, we wrześniu, dąbrowianie wybiorą zadanie bądź zadania do wykonania w przyszłym roku – wyjaśnia Zdzisława Górska-Nieć, zastępca naczelnika Wydziału Marki Miasta dąbrowskiego magistratu.

Jak można zgłaszać swoje projekty? – Zgłoszenie projektu odbywa się poprzez elektroniczny formularz na stronie bo.dg.pl i wymaga poparcia jedynie dwóch osób. Na początek tyle wystarczy, a większe uznanie będzie potrzebne dopiero w momencie wrześniowego głosowania – odpowiada Zdzisława Górska-Nieć.

Planty, Drzewa, Droga, Chodnik, Bloki, Domy
Rodzinne Planty w Dąbrowie Górniczej – fot. UM Dąbrowa Górnicza

Budżetu Obywatelskiego Dąbrowy Górniczej

Budżet obywatelski w Dąbrowie Górniczej realizowany będzie po raz trzeci. W zeszłym roku zwyciężył projekt „Rodzinne Planty”, który zakłada renowację Plant im. Harcmistrza Stefana Piotrowskiego – pomiędzy ul. Kopernika a ul. Poniatowskiego oraz pomiędzy ul. Korczaka i Przemysłową. Modernizacja ma objąć remont istniejących alejek wraz z montażem elementów małej architektury oraz nasadzeniami roślinności. Pierwszym etapem realizacji zadania są konsultacje z mieszkańcami, w trakcie których wypracowany jest szczegółowy projekt zagospodarowania tego terenu. Na jego podstawie przeprowadzone zostaną prace. Wartość tego przedsięwzięcia opiewa na całość środków budżetowych, czyli 4,1 mln zł.

W roku 2019 odbyła się pierwsza edycja budżetu obywatelskiego. Dąbrowianie do realizacji wybrali projekt „Podlesie Pełne Życia”, dotyczący rewitalizacji parku Podlesie. Na jego wykonanie przypadła cała pula – 3,6 mln zł – przewidziana na budżet w 2019 roku. W rezultacie na mapie Dąbrowy Górniczej znalazło się kolejne miejsce, w którym można ciekawie i aktywnie spędzić czas. W parku, który był zaniedbany i lata świetności miał za sobą – powstało siedem stref. Są to obszary zagospodarowane i zaaranżowane pod kątem różnych użytkowników – m.in. dzieci, seniorów czy miłośników aktywnego wypoczynku.

Dąbrowski Budżet Partycypacyjny

W mieście od 2013 roku dąbrowianie wskazywali przedsięwzięcia do realizacji w swojej okolicy – w dzielnicy czy na osiedlu – w ramach Dąbrowskiego Budżetu Partycypacyjnego. Jego efekt to ponad 600 różnorodnych zadań – m.in. remonty i budowy chodników, parkingów, placów zabaw, boisk, a także doposażenia świetlic środowiskowych i filii biblioteki. Od 2017 roku, o wyborze projektów mieszkańcy decydowali w trakcie spotkań i dyskusji, a nie w powszechnym głosowaniu. W 2020 roku zawieszono go. Stało się tak, ponieważ opierał się na bezpośrednich spotkaniach i rozmowach, które ze względu na pandemię są niemożliwe.

PRZECZYTAJ KONIECZNIE:

Zwycięstwo Dąbrowy Górniczej. Miasto docenione za Dąbrowski Budżet Partycypacyjny 2.0