W 2019 roku mieszkańcy Dąbrowy Górniczej uznali, że w mieście potrzebnych jest 107 nowych zadań w ramach Dąbrowskiego Budżetu Partycypacyjnego. Nie udało się wykonać prawie 50 projektów. Powodem koronawirus.

W 2019 roku przeprowadzona została VII edycja DBP. Mieszkańcy 35 osiedli zdecydowali wówczas o rozdysponowaniu 6,4 mln zł. W czasie 135 spotkań zgłoszono 298 pomysłów, z których 142 przekazano do weryfikacji przez wydziały Urzędu Miejskiego. Ostatecznie wypracowana została lista 107 projektów do realizacji w kolejnym roku.

Większość projektów dotyczy infrastruktury – remontów chodników i parkingów. Dąbrowianie zdecydowali też m.in. o rozbudowie czy utworzenie placów zabaw, a także o doposażeniu świetlic, bibliotek czy remiz Ochotniczych Straży Pożarnych.

Do końca 2020 roku zrealizowano tylko 60 projektów. Na przeszkodzie stanął koronawirus, który wymusił weryfikację planów i część zadań sfinalizowanych zostanie dopiero w tym roku.

Pandemia nie pozwoliła również przeprowadzić w 2020 roku VIII edycji budżetu, opierającej się na bezpośrednich spotkaniach i dyskusjach nad propozycjami mieszkańców.

„Rodzinne Planty”

W 2020 roku udało się za to bez przeszkód wyłonić projekt w ramach budżetu obywatelskiego. Na liście propozycji znalazły się 22 propozycje, dotyczące zarówno inwestycji i remontów, jak również wydarzeń edukacyjnych i kulturalnych. Pula środków budżetu obywatelskiego to 4,1 mln zł. W głosowaniu wzięły udział 6824 osoby. To o 310 więcej niż rok wcześniej. W zeszłorocznej edycji, podobnie jak w 2019 roku, wybrano przedsięwzięcie nastawione na odnowienie zielonych przestrzeni.

Zwycięski projekt „Rodzinne Planty” zakłada renowację plant im. Harcmistrza Stefana Piotrowskiego – pomiędzy ul. Kopernika a ul. Poniatowskiego oraz pomiędzy ul. Korczaka i Przemysłową. Modernizacja ma objąć remont istniejących alejek wraz z montażem elementów małej architektury oraz nasadzeniami roślinności.

– Pierwszym etapem realizacji zadania będą konsultacje z mieszkańcami, w trakcie których wypracowany zostanie szczegółowy projekt zagospodarowania tego terenu. Konsultacje, a następnie prace, mają być przeprowadzone w tym roku. Koszt wykonania tego projektu opiewa na pełną kwotę przeznaczoną na budżet obywatelski, dlatego tylko on spośród wszystkich zostanie zrealizowany – wyjaśnia Zdzisława Górska-Nieć, zastępca naczelnika Wydziału Marki Miasta dąbrowskiego magistratu.

Z końcem zeszłego roku do użytku oddano zrewitalizowany park Podlesie, czyli efekt wybranego przez mieszkańców w budżecie obywatelskim w 2019 roku projektu „Podlesie Pełne Życia”.