W marcu rozpoczną się spotkania z mieszkańcami w 18 dąbrowskich dzielnicach. Głównym ich celem będzie wypracowanie priorytetów do VIII edycji Dąbrowskiego Budżetu Partycypacyjnego.

Dąbrowski Budżet Partycypacyjny powraca po dwuletniej przerwie spowodowanej pandemią. – Będzie funkcjonował w układzie 36 osiedli, ale projekty będą wyznaczone przez priorytety dzielnicowe. Dlatego warto uczestniczyć w marcowych spotkaniach – zapowiadają przedstawiciele dąbrowskiego urzędu.

Pierwsze ze spotkań zaplanowano na 7 marca, natomiast ostatnie na 28 marca 2022 roku. Zgodnie z harmonogramem spotkania odbędą się w każdej z 18 dzielnic Dąbrowy Górniczej.

Podział miasta na 18 dzielnic składających się z 36 osiedli, to ciągle nowość

We wrześniu i październiku ubiegłego roku na wszystkich 36 osiedlach odbyły się tzw. spotkania osiedlowe. Poszerzono je o wywiady indywidualne z mieszkańcami i w ten sposób powstały tzw. Obywatelskie Raporty Otwarcia wraz z diagnozami dla każdej z dzielnic. Zaprezentujemy je podczas zaplanowanych na marzec spotkań.

Warto zwrócić uwagę, że podział miasta na 18 dzielnic składających się z 36 osiedli, to ciągle nowość. Warto zatem sprawdzić, którą dzielnicę tworzy nasze osiedle.

Harmonogram spotkań

 • Dzielnica: TRZEBIESłAWICE, 7 marca, godz. 17:00, Szkoła Podstawowa nr 35, ul. Uczniowska 24,
 • Dzielnica: BŁĘDÓW, 7 marca, godz. 17:00, Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1, ul. Żołnierska 188,
 • Dzielnica: ŁOSIEŃ, 9 marca, godz. 17:00, Świetlica Środowiskowa w Łośniu, ul. Pocztowa 3,
 • Dzielnica: MYDLICE, 9 marca, godz. 17:00, Centrum Aktywności Obywatelskiej, ul. Sienkiewicza 6a,
 • Dzielnica: GOŁONÓG PÓŁNOCNY, 10 marca, godz. 17:00, III Liceum Ogólnokształcące im. Gen. Władysława Andersa, ul. Bolesława Prusa 3,
 • Dzielnica: TUCZNAWA-BUGAJ-SIKORKA, 10 marca, godz. 17:00, Szkoła Podstawowa nr 23 im. Fryderyka Chopina, ul. Idzikowskiego 139,
 • Dzielnica: GOŁONÓG POŁUDNIOWY, 14 marca, godz. 17:00, Zespół Szkół Plastycznych im. Tadeusza Kantora, ul. Kosmonautów 8,
 • Dzielnica: GOŁONÓG WSCHODNI, 14 marca, godz. 17:00, Szkoła Podstawowa nr 11, al. Józefa Piłsudskiego 103,
 • Dzielnica: ANTONIÓW, 15 marca, godz. 17:00, Świetlica Środowiskowa w Antoniowie, ul. Spacerowa 4,
 • Dzielnica: STRZEMIESZYCE MAŁE, 15 marca, godz. 17:00, Świetlica Środowiskowa w Strzemieszycach Małych, ul. Główna 61,
 • Dzielnica: REDEN, 16 marca, godz. 17:00, Klub Osiedlowy „Helikon”, ul. Wojska Polskiego 45,
 • Dzielnica: STRZEMIESZYCE WIELKIE, 16 marca, godz. 17:00, Filia nr 8 Miejskiej Biblioteki Publicznej, ul. Ofiar Katynia 9,
 • Dzielnica: ZIELONA-POGORIA, 17 marca, godz. 17:00, Szkoła Podstawowa nr 16, ul. Konopnickiej 56,
 • Dzielnica: UJEJSCE, 17 marca, godz. 17:00, Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2, ul. Mieszka I 20,
 • Dzielnica: ZĄBKOWICE, 21 marca, godz. 17:00, Dom Kultury Ząbkowice, ul. Chemiczna 2,
 • Dzielnica: OKRADZIONÓW, 22 marca, godz. 17:00, Świetlica Środowiskowa w Okradzionowie, ul. Białej Przemszy 23,
 • Dzielnica: ŚRÓDMIEŚCIE, 22 marca, godz. 17:00, Miejska Biblioteka Publiczna, ul. Kościuszki 25,
 • Dzielnica: ŁĘKA, 28 marca, godz. 17:00, Świetlica Środowiskowa, ul. Przelotowa 185 a.