Poznaliśmy wyniki tegorocznej edycji budżetu obywatelskiego w Dąbrowie Górniczej. Mieszkańcy postawili na projekt „Rodzinne Planty”, który uzyskał 4216 punktów. Koszt jego realizacji opiewa na pełną kwotę przeznaczoną na budżet obywatelski, dlatego tylko on spośród wszystkich zostanie zrealizowany.

Głosowanie trwało od 28 września do 4 października. Na liście propozycji znalazły się 22 projekty, dotyczące zarówno inwestycji i remontów, jak również wydarzeń edukacyjnych i kulturalnych. Pula środków tegorocznego budżetu obywatelskiego to 4,1 mln zł. Tym razem w głosowaniu wzięły udział 6824 osoby. To o 310 więcej niż rok temu.

Zwyciężył projekt „Rodzinne Planty”, który uzyskał 4216 punktów. Koszt jego realizacji opiewa na pełną kwotę przeznaczoną na budżet obywatelski, dlatego tylko on spośród wszystkich zostanie zrealizowany. Drugie miejsce, z niewielką stratą 149 punktów do zwycięzcy, zajął projekt „Dąbrowskie chodniki” (4067 punktów). Na trzeciej pozycji znalazł się projekt „Park rekreacyjno – rowerowy” z wynikiem 3518 punktów.

Czym są „Rodzinne Planty”?

Zwycięski projekt zakłada renowację Plant im. Harcmistrza Stefana Piotrowskiego – pomiędzy ul. Kopernika a ul. Poniatowskiego oraz pomiędzy ul. Korczaka i Przemysłową. Modernizacja ma objąć remont istniejących alejek wraz z montażem elementów małej architektury oraz nasadzeniami roślinności. Pierwszym etapem realizacji zadania będą konsultacje z mieszkańcami, w trakcie których wypracowany zostanie szczegółowy projekt zagospodarowania tego terenu. Autorami projektu są Magdalena Wąsik i Kamil Kiernożycki.

Głosowanie odbywało się wyłącznie elektronicznie. Osoby bez dostępu do internetu mogły wskazać swoje typy w Centrum Aktywności Obywatelskiej. Każdy głosujący oddawał głos na trzy różne projekty, przyznając im od 1 do 3 punktów, przy czym: 3 punkty dla projektu najwyżej ocenianego, 2 punkty dla projektu ocenianego jako drugi, 1 punkt dla projektu uznanego za trzeci w kolejności. Zameldowani mieszkańcy Dąbrowy Górniczej wpisywali swoje dane i potwierdzali je, podając 4 ostatnie cyfry numeru PESEL. Niezameldowani mieszkańcy zostawiali numeru telefonu, a po zakończeniu głosowania potwierdzali podane dane.

Budżet obywatelski w Dąbrowie Górniczej

Przypomnijmy. W roku 2019 odbyła się pierwsza edycja budżetu obywatelskiego w Dąbrowie Górniczej, do którego złożono 32 projekty. Dąbrowianie do realizacji wybrali projekt „Podlesie Pełne Życia”, dotyczący rewitalizacji parku Podlesie. Na jego wykonanie przypadła cała pula – 3,6 mln zł – przewidziana na zeszłoroczny budżet. 1 października rozpoczęła się realizacja tego zadania. Prace potrwają do początku grudnia.

Wcześniej, od 2013 roku, dąbrowianie wskazywali przedsięwzięcia do realizacji w swojej okolicy – w dzielnicy czy na osiedlu – w ramach Dąbrowskiego Budżetu Partycypacyjnego. Jego efekt to ponad 600 różnorodnych zadań – m.in. utworzenie placów zabaw, boisk, chodników, parkingów czy skwerków, a także zakupienie nowych sprzętów i książek do filii Miejskiej Biblioteki Publicznej. Budżet obywatelski obejmuje projekty o charakterze ogólnomiejskim, skierowane do szerszych grup.