Dąbrowa Górnicza zwyciężyła w kategorii gmin miejskich w konkursie „Innowacyjny Samorząd”. Miasto zostało docenione za Dąbrowski Budżet Partycypacyjny 2.0.

– Dąbrowski Budżet Partycypacyjny 2.0. to kolejny etap działań, które dotyczą włączania mieszkańców we współdecydowanie o sprawach miasta. To rozmowy o tym, jak współpracować i zmieniać przestrzeń, jak robić to na rzecz lokalnej wspólnoty. Mamy świadomość, że ten model nie jest doskonały, ale udoskonalamy go. Nagroda jest dla nas zobowiązaniem do dalszego rozwoju. Chciałbym przy tym podkreślić, że proces legislacyjny toczący się na szczeblu krajowym nie powinien narzucać samorządom rozwiązań dotyczących partycypacji społecznej. Lepsze są oddolne ustalenia, które wypracowywane są razem z mieszkańcami – podkreślił Marcin Bazylak, prezydent miasta.

Dąbrowski Budżet Partycypacyjny

„Dialog zamiast rywalizacji” to hasło, które przyświeca DBP 2.0. Projekt, dobrze znany wielu dąbrowianom, zakłada dyskusję o sprawach dzielnic i osiedli, zawieranie kompromisów i ustalanie priorytetów dla poszczególnych rejonów miasta. Proces rozpoczyna się od diagnozy każdej z dzielnic, przeprowadzanej przez animatorów, składającej się ze spotkań oraz sondaży – badań ankietowych, po których mieszkańcy przedstawiają swoje pomysły.

Potem następuje wypracowanie w trakcie warsztatów listy projektów, które później dokładnie weryfikowane są przez wydziały Urzędu Miejskiego. Te, które technicznie i finansowo nadają się do wykonania, przekazywane są do realizacji. Budżet w takiej formule odbywał się od 2017 roku. W 2020 roku zawieszono go. Stało się tak, ponieważ opierał się na bezpośrednich spotkaniach i rozmowach, które ze względu na pandemię są niemożliwe.

Bardzo się cieszę, że praca całego naszego zespołu, a przede wszystkim zaangażowanych mieszkańców została doceniana. Tym modelem udowodniliśmy, że warto poszukiwać nowych rozwiązań, a prawdziwa partycypacja nie powinna opierać się o plebiscyt. Nadal będziemy poszukiwać rozwiązań doskonalących dialog i nasz pomysł na współzarządzanie miastem. Liczę, że już niedługo znów będziemy mogli spotykać się w dzielnicach i wdrożymy przygotowany system dzielnicowy – powiedział Piotr Drygała, pełnomocnik prezydenta miasta ds. społeczeństwa obywatelskiego, odpowiedzialny m.in. za DBP 2.0.

Dąbrowski Budżet Partycypacyjny w Dąbrowie Górniczej funkcjonuje od 2013 roku. Przez ten czas dąbrowianie wypowiedzieli się i wskazali ponad 600 projektów do wykonania w swoim najbliższym otoczeniu – na osiedlu czy w dzielnicy. To m.in. remonty i budowy chodników, parkingów, placów zabaw, boisk, a także doposażenia świetlic środowiskowych i filii biblioteki. Od 2017 roku, o przedsięwzięciach do realizacji mieszkańcy decydowali w trakcie spotkań i dyskusji, a nie w powszechnym głosowaniu.

„Innowacyjny Samorząd”

Organizatorem konkursu „Innowacyjny Samorząd” był Serwis Samorządowy Polskiej Agencji Prasowej. Napłynęło do niego 396 opisów nowatorskich działań podejmowanych przez samorządy gmin i powiatów. Nagrody zostały przyznane w pięciu kategoriach: miasta duże – powyżej 200 tys. mieszkańców, gminy miejskie, gminy miejsko-wiejskie, gminy wiejskie i powiaty. W kategorii gminy miejskie, w której wygrała Dąbrowa Górnicza, zgłoszono 112 projektów. Na podium znalazły się też Podkowa Leśna i Ełk. Udział w konkursie był bezpłatny.

W zeszłorocznej edycji konkursu „Innowacyjny Samorząd” Dąbrowa Górnicza znalazła się w gronie wyróżnionych, a jurorzy docenili działalność Dąbrowskiego Inkubatora Przedsiębiorczości.

PRZECZYTAJ KONIECZNIE:

Rusza VIII edycja budżetu obywatelskiego. Na co tym razem postawią mieszkańcy?