Trwają spotkania z mieszkańcami, które stworzą grunt pod kolejną odsłonę Dąbrowskiego Budżetu Partycypacyjnego. W czasie rozmów dąbrowianie wskażą najważniejsze zadania, które chcieliby zrealizować na swoich osiedlach i w dzielnicach.

Dąbrowski Budżet Partycypacyjny, oparty na spotkaniach i dyskusjach, wraca po dwuletniej przerwie wymuszonej przez pandemię. – Będzie funkcjonował w układzie 36 osiedli, ale projekty będą wyznaczone przez priorytety dzielnicowe. Dlatego warto uczestniczyć w marcowych spotkaniach – mówią przedstawiciele dąbrowskiego urzędu.

Pierwszym krokiem do wznowienia działań Dąbrowskiego Budżetu Partycypacyjnego były spotkania osiedlowe, zorganizowane we wrześniu i październiku ubiegłego roku. Miały formę warsztatów prowadzonych przez animatorów. Uczestnicy wskazywali m.in. pozytywne wyróżniki swojej dzielnicy; miejsca, w których najczęściej spędzają wolny czas; rejony niebezpieczne, a także najważniejsze zadania do realizacji.

Zgłaszane w ich trakcie uwagi i pomysły, uzupełnione indywidualnymi wywiadami z mieszkańcami, posłużyły do przygotowania tzw. raportów otwarcia. Mieszkańcy poznają je właśnie podczas marcowych spotkań dzielnicowych.

Marcowe spotkania rozpoczęły się 7 marca i potrwają do 28 marca. Spotkania odbyły się już m.in. w Trzebiesławicach, Błędowie i na Mydlicach. Do końca miesiąca porozmawiać będzie można m.in. o Strzemieszycach, Gołonogu, Antoniowie czy Redenie.

– Ponownie spotkamy się w maju, już w układzie osiedlowym, rozpoczynając dyskusję o projektach, które miałyby być realizowane w 2023 roku – zapowiada Piotr Drygała, pełnomocnik prezydenta ds. społeczeństwa obywatelskiego i naczelnik Wydziału Organizacji Pozarządowych i Aktywności Obywatelskiej.

DBP opiera się na spotkaniach i dyskusjach, w czasie których mają zostać wypracowane propozycje przedsięwzięć najbardziej oczekiwanych przez mieszkańców w ich najbliższej okolicy. To formuła odmienna niż ogólnomiejski budżet obywatelski, w którym decyzje zapadają w drodze głosowania na zgłoszone projekty.

Harmonogram spotkań

  • Dzielnica: ANTONIÓW, 15 marca, godz. 17:00, Świetlica Środowiskowa w Antoniowie, ul. Spacerowa 4,
  • Dzielnica: STRZEMIESZYCE MAŁE, 15 marca, godz. 17:00, Świetlica Środowiskowa w Strzemieszycach Małych, ul. Główna 61,
  • Dzielnica: REDEN, 16 marca, godz. 17:00, Klub Osiedlowy „Helikon”, ul. Wojska Polskiego 45,
  • Dzielnica: STRZEMIESZYCE WIELKIE, 16 marca, godz. 17:00, Filia nr 8 Miejskiej Biblioteki Publicznej, ul. Ofiar Katynia 9,
  • Dzielnica: ZIELONA-POGORIA, 17 marca, godz. 17:00, Szkoła Podstawowa nr 16, ul. Konopnickiej 56,
  • Dzielnica: UJEJSCE, 17 marca, godz. 17:00, Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2, ul. Mieszka I 20,
  • Dzielnica: ZĄBKOWICE, 21 marca, godz. 17:00, Dom Kultury Ząbkowice, ul. Chemiczna 2,
  • Dzielnica: OKRADZIONÓW, 22 marca, godz. 17:00, Świetlica Środowiskowa w Okradzionowie, ul. Białej Przemszy 23,
  • Dzielnica: ŚRÓDMIEŚCIE, 22 marca, godz. 17:00, Miejska Biblioteka Publiczna, ul. Kościuszki 25,
  • Dzielnica: ŁĘKA, 28 marca, godz. 17:00, Świetlica Środowiskowa, ul. Przelotowa 185 a.