echo adrotate_group(3, 0, 0, 0);
echo adrotate_group(3, 0, 0, 0);
echo adrotate_group(3, 0, 0, 0);
echo adrotate_group(9, 0, 0, 0);

Mieszkańcy Dąbrowy Górniczej i Sosnowca decydują, które projekty będą realizowane w przyszłym roku. Trwa bowiem głosowanie w budżecie obywatelskim.

W Dąbrowie Górniczej głosowanie trwa do 4 października. Mieszkańcy mają do wyboru 22 projekty. Na liście propozycji znajdują się projekty dotyczące zarówno inwestycji i remontów, jak również wydarzeń edukacyjnych i kulturalnych. Pula środków tegorocznego budżetu obywatelskiego to 4,1 mln zł.

Każdy mieszkaniec, niezależnie od wieku, może oddać głos na trzy wybrane przez siebie projekty. Aby zagłosować nie trzeba wychodzić z domu – głosowanie odbywać się będzie wyłącznie elektronicznie poprzez formularz elektroniczny znajdujący się na stronie internetowej budżetu obywatelskiego.

Każdy głosujący oddaje głos na trzy różne projekty, przyznając im od 1 do 3 punktów, przy czym 3 punkty dla projektu najwyżej ocenianego, 2 punkty dla projektu ocenianego wysoko w drugiej kolejności oraz 1 punkt dla projektu uznanego za trzeci w kolejności najwyżej ocenianych – wyjaśnia Bartosz Matylewicz, naczelnik wydziału Marki Miasta Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Górniczej.

Edupark przy ul. Braci Mieroszewskich - fot. UM Sosnowiec
Edupark przy ul. Braci Mieroszewskich – fot. UM Sosnowiec

Budżet obywatelski w Sosnowcu

Z kolei w Sosnowcu głosować można do 5 października. Nowe urządzenia na placach zabaw, wybieg dla psów, odnowienie skweru, remont drogi, nowe miejsca parkingowe i mnóstwo pomysłów, w tym także tych nowatorskich. Tak w skrócie wyglądają projekty zaproponowane przez mieszkańców w ramach siódmej edycji budżetu obywatelskiego. W sumie zgłoszono ich 104.

Głosować można za pośrednictwem specjalnej strony internetowej. Każdy mieszkaniec może oddać dwa głosy: jeden głos na projekt rejonowy (86 projektów) oraz drugi głos na projekt ogólnomiejski (18 projektów). Na formularzu należy podać imię, drugie imię, nazwisko, adres zamieszkania, datę urodzenia, numer telefonu, a także zaznaczyć oświadczenie o prawdziwości podanych danych i wyrażenie zgody na ich przetwarzanie. W przypadku braku drugiego imienia, należy wpisać słowo „Brak”.

echo adrotate_group(8, 0, 0, 0);

Uprawnionymi do głosowania są wszyscy mieszkańcy Sosnowca, bez względu na wiek. W przypadku osoby niepełnoletniej, należy podać imię i nazwisko rodzica lub opiekuna. Głosować można na projekty z terenu całego miasta.

PRZECZYTAJ KONIECZNIE:

Wojewódzki budżet wesprze 40 projektów. Do realizacji także zadania z regionu

echo adrotate_group(5, 0, 0, 0);
echo adrotate_group(5, 0, 0, 0);
echo adrotate_group(5, 0, 0, 0);
echo adrotate_group(9, 0, 0, 0);