Poznaliśmy wyniki drugiej edycji Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego. Do realizacji, w 2021 roku, oddanych zostanie aż 40 zadań, w tym projekty z Zagłębia Dąbrowskiego.

W II edycji Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego mieszkańcy województwa śląskiego zdecydowali o rozdysponowaniu 10 milionów złotych. Propozycje zadań były składane od 9 marca br. do 15 maja br., natomiast we wrześniu mieszkańcy regionu wybierali te projekty, które w ich ocenie były najciekawsze i najpotrzebniejsze.

Mieszkańcy mogli wybierać wśród 90 zadań podzielonych na poszczególne pule: wojewódzką i 7 pul podregionalnych. Na podstawie blisko 21 tysięcy ważnych głosowań odnotowanych podczas II edycji Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego powstała lista zadań do realizacji w 2021 roku.

Zgodnie z regulaminem do realizacji są przeznaczane te zadania, które uzyskały największą liczbę głosów, do momentu wyczerpania puli środków finansowych przeznaczonych na budżet obywatelski w danej puli.

W sytuacji, gdy środki na realizację kolejnego zadania z listy nie będą wystarczające, uwzględnione zostanie pierwsze z następnych zadań na liście w ramach danej puli, którego koszt nie spowoduje przekroczenia dostępnych środków. Środki niewykorzystane w danej puli nie będą przesuwane na zadania z innych pul.

Do realizacji zostały zatwierdzono 40 zadań, z czego 4 z siódmego podregionu, który obejmuje powiaty: będziński, zawierciański oraz miasta na prawach powiatu: Dąbrowa Górnicza, Jaworzno, Sosnowiec.

Wśród zagłębiowskich projektów do realizacji trafią: zakup karetki typu P wraz z wyposażeniem dla Rejonowego Pogotowia Ratunkowego w Sosnowcu (stacja pogotowia Jaworzno), rewitalizacja zabytkowego pawilonu na terenie Szpitala Chorób Płuc w Siewierzu w celu utworzenia Centrum Edukacji Zdrowotne, mobilne zaplecze sportów obronnych dla celów treningowych i zawodniczych oraz robotyka i programowanie -cykl warsztatów z programowania i konstruowania robotów.