Mieszkańcy Sosnowca po raz kolejny mają głos! W piątek, 25 września, ruszyło głosowanie w siódmej już edycji budżetu obywatelskiego.

Nowe urządzenia na placach zabaw, wybieg dla psów, odnowienie skweru, remont drogi, nowe miejsca parkingowe i mnóstwo pomysłów, w tym także tych nowatorskich. Tak w skrócie wyglądają projekty zaproponowane przez mieszkańców w ramach siódmej edycji budżetu obywatelskiego. W sumie zgłoszono ich 104.

Głosowanie ruszyło w piątek, 25 września, i potrwa do 5 października. Głosować mogą wszyscy mieszkańcy stolicy Zagłębia Dąbrowskiego. – To bardzo ważne, aby zachęcać mieszkańców do głosowania. Trwa to chwilę, a wspólnie możemy odmienić najbliższą nam okolicę. Dotychczas, dzięki budżetowi obywatelskiemu w Sosnowcu, zrealizowaliśmy ponad 200 inwestycji. Od tych najmniejszych, jak choćby kilka ławek, aż do większych przedsięwzięć – mówi Arkadiusz Chęciński, prezydent Sosnowca.

Głosować można za pośrednictwem specjalnej strony internetowej. Każdy mieszkaniec może oddać dwa głosy: jeden głos na projekt rejonowy (86 projektów) oraz drugi głos na projekt ogólnomiejski (18 projektów). Na formularzu należy podać imię, drugie imię, nazwisko, adres zamieszkania, datę urodzenia, numer telefonu, a także zaznaczyć oświadczenie o prawdziwości podanych danych i wyrażenie zgody na ich przetwarzanie. W przypadku braku drugiego imienia, należy wpisać słowo „Brak”.

Uprawnionymi do głosowania są wszyscy mieszkańcy Sosnowca, bez względu na wiek. W przypadku osoby niepełnoletniej, należy podać imię i nazwisko rodzica lub opiekuna. Głosować można na projekty z terenu całego miasta.

Przypomnijmy. W ubiegłym roku głos oddało 22 128 sosnowiczan. Do realizacji trafiło 28 projektów.