Już wkrótce na terenie Sosnowca ruszą prace związane z realizacją drogowych zadań w ramach budżetu obywatelskiego. Największy zakres robót obejmuje budowa parkingu przy ul. Wawel.

Zadanie obejmuje zaprojektowanie i wykonanie robót związanych z budową ogólnodostępnych miejsc postojowych, utwardzeniem przyległego terenu oraz utworzenie terenów zielonych przy ulicy Wawel w Sosnowcu.

– To dość newralgiczne miejsce w okolicy dużego osiedla mieszkaniowego. Obok znajduje się Szkoła Podstawowa nr 6, wielospecjalistyczna przychodnia oraz Sąd Pracy. Budowa parkingu w pełni tego słowa znaczeniu w tym miejscu na pewno ucieszy zarówno mieszkańców jak również osoby, które korzystają na tym terenie z miejsc użyteczności publicznej – podkreśla Arkadiusz Chęciński, prezydent Sosnowca. Koszt inwestycji, za którą odpowiedzialna jest firma VARMONT BIS Sp. z o.o. to prawie 400 tys. zł.

Wspomniana firma przeprowadzi także remont chodników na osiedlu Juliusz. Zadanie obejmuje wykonanie robót budowlanych związanych z remontem istniejących chodników wzdłuż ul. Czołgistów na łącznej długości ok. 250 metrów. W tym przypadku koszt to 175 tys. zł.

Kolejne zadania to przebudowa fragmentu ul. Krasickiego i ul. Lompy. Za zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w tym miejscu, m.in.: przebudowę chodnika prowadzącego od ul. Hubala Dobrzańskiego w stronę szkoły odpowiada Zakład Usługowy „JAMPICH”. Koszt to niemal 200 tys. zł.

Natomiast prawie 170 tys. zł wyniesie rewitalizacja przestrzeni miejskiej w rejonie ul. Zawodzie przy SP 21. Prace w tym miejscu obejmują m.in.: utwardzenie terenu, stworzenie strefy odpoczynku i relaksu dla mieszkańców – wymiana ławek oraz wykonanie nasadzeń roślin ozdobnych. Prace przeprowadzi „AB” Andrzej Bąk Zakład Usługowo Budowlany.

Wśród zadań jest także budowa chodnika w ciągu ul. Armii Krajowej od ul. Starzyńskiego do ul. Obwodowej” na odcinku od ul. Obwodowej do ul. Stefana Starzyńskiego oraz remont chodników przy ul. Saperów.

W sumie sześć zadania, nad którymi nadzór ma Miejski Zakład Usług Komunalnych to koszt nieco ponad milion złotych.