„Gdańsk Miasto Wolności i Solidarności” – tak będzie się nazywać nowo powstające rondo na Pogoni. Taką decyzję podjęli sosnowieccy radni.

Na majowej sesji Rady Miejskiej w Sosnowcu radni poparli wniosek części samorządowców dot. nazwy powstającego ronda u zbiegu ulic Grota-Roweckiego, Hallera i Ptasiej.

Za głosowało 14 radnych (Mateusz Bochenek, Piotr Dudek, Danuta Gojna-Ucińska, Bartosz Górski, Joanna Jończyk, Michał Kaźmierczak, Wojciech Kulawiak, Grzegorz Mentel, Wanda Olko, Ewa Szota, Kamil Wnuk, Paweł Wojtusiak, Michał Zając, Damian Żurawski), 5 było przeciw (Łukasz Litewka, Wojciech Nitwinko, Piotr Ociepka, Tadeusz Sokołowski, Grażyna Welon), a 3 wstrzymało się od głosu (Jacek Dudek, Ryszard Łukawski, Tomasz Niedziela).

Dlaczego sosnowieckie rondo będzie upamiętniać Gdańsk? Zdaniem pomysłodawców Gdańsk jak żadne inne miasto kojarzy się z wolnością i solidarnością. – Gdańsk uznawany jest za symboliczne miejsce wybuchu II wojny światowej oraz początku upadku komunizmu w Europie Środkowej. Niezwykle ważną datą w historii Polski jest 31 sierpnia 1980 roku, kiedy to podpisano porozumienia sierpniowe kończące falę protestów robotniczych i strajków. Porozumienie gwarantowało m.in. powstanie ogólnopolskiego Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność”. Wydarzenia te przyjmuje się jako początek procesu obalenia systemu komunistycznego w Europie Wschodniej. To właśnie one doprowadziły do pierwszych częściowo wolnych wyborów 4 czerwca 1989 roku. Wybory te są uznawane za moment przełomowy dla procesu przemian politycznych w Polsce, zapoczątkowały zdecydowane przyspieszenie transformacji ustrojowej. Wszystko to sprawia, że Gdańsk kojarzy się z hasłami Wolność i Solidarność – wyjaśniają pomysłodawcy.