W czwartek, 18 czerwca, podczas sesji Rady Miejskiej, sosnowieccy radni udzielili absolutorium prezydentowi miasta Arkadiuszowi Chęcińskiemu.

Najważniejszymi punktami czwartkowej sesji Rady Miejskiej w Sosnowcu był raport o stanie gminy i związana z nim debata, ocena wykonania wieloletniej prognozy finansowej i budżetu miasta za 2019 roku oraz udzielenie wotum zaufania i absolutorium prezydentowi Arkadiuszowi Chęcińskiemu.

Po otwarciu sesji i zapoznaniu się z porządkiem obrad, przedstawiono raport o stanie gminy za 2019 rok, po którym nastąpiła debata o stanie miasta. Następnie, radni, w wyniku głosowania, udzielili wotum zaufania prezydentowi Arkadiuszowi Chęcińskiemu. Za było 15 radnych, przeciw 1, a 8 wstrzymało się od głosu.

Następnym ważnym punktem czwartkowej sesji była ocena wykonania wieloletniej prognozy finansowej i budżetu miasta za 2019 roku. W tym przypadku 15 radnych wyraziło swoje poparcie dla przygotowanego przez władze miasta dokumentu, 10 wstrzymało się od głosu, nikt nie był przeciw.

Ostatnim i najważniejszym punktem sesji było rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia prezydentowi miasta Sosnowca absolutorium za 2019 rok. 15 radnych zagłosowało za udzieleniem absolutorium prezydentowi, 1 był przeciw, a 9 wstrzymało się od głosu.

– W czwartek udzielono mi absolutorium za wykonanie budżetu miasta w 2019 roku oraz votum zaufania. Dziękuję radnym za poparcie, ale też współpracę. Dziękuję także moim współpracownikom, pracownikom Urzędu Miejskiego, jednostek i wszystkim z którymi współpracuję. Dziękuje mieszkańcom – budujemy dla was, zmieniamy Sosnowiec dla was. Tak było i tak będzie – podkreślił Arkadiusz Chęciński, prezydent Sosnowca.