Podczas wtorkowej sesji Rada Miejskiej w Sosnowcu, prezydent Arkadiusz Chęciński otrzymał absolutorium za wykonanie budżetu.

We wtorek, 18 czerwca, odbyła się najważniejsza sesja Rady Miejskiej w Sosnowcu przed wakacjami. Rajcy debatowali nad trzema punktami.

Radni po raz pierwszy w historii głosowali nad „Raportem o stanie miasta za 2018 rok”. – To nowy obowiązek nałożony na samorządy, a wynikający z nowelizacji ustawy o samorządzie gminnym. Sam raport zawiera podsumowanie działań samorządu za poprzedni rok – wyjaśnia Arkadiusz Chęciński, prezydent Sosnowca. Po dyskusji 15 z 24 radnych zagłosowało za przyjęciem raportu, 9 się wstrzymało. Nikt nie był przeciw.

Drugim ważnym punktem była ocena wykonania wieloletniej prognozy finansowej i budżetu miasta za 2018 rok. W tym przypadku 20 radnych wyraziło swoje poparcie dla przygotowanego przez władze miasta dokumentu, 4 wstrzymało się od zajęcia stanowiska, nikt nie był przeciw.

Ostatnim i najważniejszym punktem sesji było rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia prezydentowi Sosnowca absolutorium za 2018 rok. Głosowanie również zakończyło się bez choćby jednego głosu sprzeciwu. 20 radnych zagłosowało za udzieleniem absolutorium, a 4 wstrzymało się od głosu.

– Dziękuję wszystkim za współpracę. Jestem dumny, że w naszym mieście tyle się dzieje. Sosnowiec się zmienia, a to wszystko także dzięki mieszkańcom – skomentował w mediach społecznościowych prezydent Arkadiusz Chęciński.