W czasie czwartkowej sesji Rady Miejskiej w Sosnowcu, radni przyjęli uchwałę w sprawie bonifikat od opłat przekształcenia użytkowania wieczystego we własność.

Stawka 60 procent bonifikaty jest taka sama dla budynków stojących na gruntach skarbu państwa, jak i tych nieruchomości na gruntach komunalnych.

W tej chwili maksymalna bonifikata dla nieruchomości znajdujących się na gruntach skarbu państwa wynosi 60 proc. – Dla nas wszyscy mieszkańcy są równi, niezależnie od tego, do kogo należy teren na którym stoi budynek. Dlatego podjęliśmy decyzję, że nasze bonifikaty będą na takim samym poziomie, jak te, przygotowane przez rząd – wyjaśnia Arkadiusz Chęciński, prezydent Sosnowca.

Wysokość bonifikaty może się jeszcze zmienić, jeśli rząd zdecyduje się przyjąć wyższe możliwe progi. – Jeśli próg zostanie zwiększony do 95 proc. to my również od razu znowelizujemy naszą uchwałę i przyjmiemy taki sam poziom – mówi prezydent Sosnowca.

Przekształcać użytkowanie wieczyste we własność będzie można od początku 2019 roku. Wystarczy zapłacić 20-krotność rocznej opłaty od użytkowania, by z użytkownika zamienić się we właściciela. Jeżeli całą kwotę wpłaci się od razu, można dostać duże zniżki.

Jak skorzystać z bonifikaty?

Aby skorzystać z bonifikaty przekształcenia użytkowania wieczystego we własność należy:

Bonifikata 60 proc. – w przypadku, gdy opłata jednorazowa zostanie wniesiona w roku, w którym nastąpiło przekształcenie;

Bonifikata 50 proc. – w przypadku, gdy opłata jednorazowa zostanie wniesiona w drugim roku po przekształceniu;

Bonifikata 40 proc. – w przypadku, gdy opłata jednorazowa zostanie wniesiona w trzecim roku po przekształceniu;

Bonifikata 30 proc. – w przypadku, gdy opłata jednorazowa zostanie wniesiona w czwartym roku po przekształceniu;

Bonifikata 20 proc. – w przypadku, gdy opłata jednorazowa zostanie wniesiona w piątym roku po przekształceniu;

Bonifikata 10 proc. – w przypadku, gdy opłata jednorazowa zostanie wniesiona w szóstym roku po przekształceniu.

Należy również pamiętać, że jeżeli zaświadczenie potwierdzające przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności gruntu, zostało doręczone właścicielowi po dniu 31 grudnia 2019 roku, może on wnieść opłatę jednorazową za przekształcenie w terminie do dnia 29 lutego 2020 roku. z zachowaniem prawa do bonifikaty od tej opłaty w wysokości 60 proc.

Bonifikata przysługuje osobom fizycznym będącym właścicielami budynków mieszkalnych jednorodzinnych lub lokali mieszkalnych lub spółdzielniom mieszkaniowym.