W sobotę, 4 września, w Sosnowcu odbył się festyn integracyjny dla rodzin zastępczych zorganizowany przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej.

4 września na terenie AKS Niwka zorganizowany został festyn integracyjny dla rodzin zastępczych. Organizatorem wydarzenia był Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sosnowcu. Celem festynu była integracja rodzin zastępczych, wymiana doświadczeń oraz promocja rodzicielstwa zastępczego.

bawiące się dzieci
Festyn dla rodzin zastępczych – fot. mat. pras.

Oprócz rodzin zastępczych, w wydarzeniu udział wzięli także opiekunowie, którzy na co dzień koordynują pracę tych rodzin. Spotkanie było nie tylko okazją do dobrej zabawy, ale także możliwością wymiany doświadczeń, wzajemnej pomocy i pokazania, że każdy zasługuje na wsparcie i miłość.

– Celem wydarzenia była promocja tej formy pieczy zastępczej. Te dzieci zasługują na kochającą rodzinę, która zaoferuje im poczucie bezpieczeństwa oraz pomoc w najtrudniejszym, życiowym czasie. Mimo młodego wieku, przeszły w życiu wiele złego. Niestety, dzieci czekających na nowy dom jest dużo, a rodzin zastępczych nadal brakuje – wyjaśnia Marek Kopczacki, rzecznik prasowy MOPS Sosnowiec.

ludzie
Festyn dla rodzin zastępczych – fot. mat. pras.

Czym jest rodzina zastępcza?

Rodzinna piecza zastępcza jest formą zapewnienia opieki dziecku pozbawionemu całkowicie lub częściowo opieki rodzicielskiej. Mogą ją sprawować małżonkowie lub osoby niepozostające w związku małżeńskim. Jest to okresowa forma opieki nad dzieckiem.

W rodzinach zastępczych umieszcza się dzieci, których rodzice zostali trwale bądź czasowo pozbawieni praw rodzicielskich lub, gdy władza ta została rodzicom ograniczona. Umieszczenie dziecka w rodzinie zastępczej następuje na podstawie orzeczenia sądu lub po uzyskaniu zgody rodziców zastępczych.

festyn
Festyn dla rodzin zastępczych – fot. mat. pras.

Zadaniem rodziny zastępczej jest stworzenie dziecku lub dzieciom warunków właściwych do prawidłowego rozwoju, zarówno fizycznego, psychicznego, jak i społecznego, m.in. poprzez zapewnienie dzieciom prawidłowej edukacji, rozwoju zainteresowań, zagwarantowanie odpowiednich warunków bytowych, organizacji czasu wolnego oraz wypoczynku.

CZYTAJ TAKŻE:

Podaruj dziecku rodzinę i bezpieczny dom