Zawód rodzic? To możliwe. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sosnowcu poszukuje osób odpowiedzialnych i empatycznych, które chcą i mogą zapewnić dzieciom pozbawionym opieki biologicznych rodziców rodzinne wsparcie.

Mają kilka dni, miesięcy lub lat i potrzebują rodzinnego ciepła oraz prawdziwej miłości. Wszystkie dzieci czekają na dom i w pełni zasługują na kochającą rodzinę, która zaoferuje im poczucie bezpieczeństwa oraz pomoc w najtrudniejszym życiowym czasie. Mimo młodego wieku, przeszły w życiu wiele złego. Niestety, dzieci czekających na nowy dom jest dużo, a rodzin zastępczych nadal brakuje. Aby to zmienić, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sosnowcu poszukuje kandydatów na zawodowe i niezawodowe rodziny zastępcze.

Rodzina zastępcza w Sosnowcu - fot. archiwum prywatne
Rodzina zastępcza w Sosnowcu – fot. archiwum prywatne

Czekają na prawdziwą rodzinę

Rodzinna piecza zastępcza jest formą zapewnienia opieki dziecku pozbawionemu całkowicie lub częściowo opieki rodzicielskiej. Mogą ją sprawować małżonkowie lub osoby niepozostające w związku małżeńskim. – Jest to praca dla osób, które kochają dzieci i które potrafią stworzyć dzieciom warunki właściwe do prawidłowego rozwoju, zarówno fizycznego, psychicznego, jak i społecznego, m.in. poprzez zapewnienie prawidłowej edukacji, rozwoju zainteresowań, zagwarantowanie odpowiednich warunków bytowych, organizacji czasu wolnego oraz wypoczynku – wyjaśnia Izabela Drobnicka, rodzina zastępcza z Sosnowca.

Izabela Drobnicka to kobieta, która łamie stereotypy, łącząc pracę zawodową (nauczyciel biologii i chemii w szkole podstawowej) z opieką nad liczną rodziną. Młoda, piękna, wykształcona i… z gromadką dzieci. Rodziną zastępczą została pięć lat temu, gdy po procesie rekrutacyjnym i szkoleniu, zakwalifikowała się do pełnienia pieczy zastępczej nad kilkuletnim chłopcem, który trafił do jej domu wraz z siostrą, która mieszkała w innym ośrodku wychowawczym. Obecnie wychowuje szóstkę dzieci, w wieku od 6 do 16 lat: dwójkę rodzonych oraz czwórkę w pieczy.

– Zawsze chciałam mieć dużo dzieci, jednak przy dwójce swoich dzieci zależało mi, żeby zrobić doktorat, bo lubię to, co robię. Pewnego dnia, wspólnie z kolegą wpadliśmy na pomysł „Fabryki wiedzy”, czyli bezpłatnych pokazów chemicznych w szkołach. Odwiedziliśmy także kilka domów dziecka, gdzie mała dziewczynka rzuciła mi się na szyję. Wtedy pomyślałam o byciu rodziną zastępczą. Początki były trudne, bo te dzieci są z ogromnym bagażem doświadczeń, ale gdyby ktoś mnie zapytał, czy zrobiłabym to jeszcze raz, z pełnym przekonaniem odpowiedziałabym, że tak – mówi Izabela Drobnicka.

Rodzina zastępcza w Sosnowcu - fot. archiwum prywatne
Rodzina zastępcza w Sosnowcu – fot. archiwum prywatne

Pomoc dla każdego

Rodzina, która zdecyduje się podzielić domem, nigdy nie zostaje zdana sama na siebie. MOPS gwarantuje pełne wsparcie finansowe, rzeczowe, psychologiczne oraz prawne. – Rodzina zawodowa otrzymuje miesięczne wynagrodzenie oraz pomoc finansową na utrzymanie dziecka. Może również liczyć na jednorazowe wsparcie pieniężne na zakup łóżka, pościeli itp. Można również otrzymać zwrot za media, świadczenia fakultatywne np. wyjazd wspólny na wakacje lub wyjazd dziecka na kolonie, obóz itp. Dodatkowo, przy opiece nad dziećmi pomagać mogą inne osoby, które za swoją pomoc otrzymają wynagrodzenie. Natomiast rodzina niezawodowa otrzymuje tylko dofinansowanie na dziecko, ale po 3 latach może zostać rodziną zawodową i otrzymywać wyżej wymienione świadczenia. Ponadto, każdej rodzinie zastępczej zapewniana jest według potrzeb pomoc, m.in. psychologa, radcy prawnego, pedagoga i koordynatora pieczy zastępczej – informują pracownicy sosnowieckiego MOPS-u.

Rodzina zastępcza w Sosnowcu - fot. archiwum prywatne
Rodzina zastępcza w Sosnowcu – fot. archiwum prywatne

Najważniejsza jest miłość

Rodzicielstwo zawodowe to praca, w przeciwieństwie do większości zajęć, całodobowa, która nie wyklucza ciepła, zaangażowania czy miłości. – Kocham je! I po pięciu latach bycia dla nich rodziną zastępczą widzę ogromną zmianę, jaką przechodzą zarówno dzieci, jak i ja. Warto jednak nastawić się na małe sukcesy, a nie spektakularne osiągnięcia. Nie powinniśmy się jednak bać. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sosnowcu bardzo mi pomaga i nigdy nie zostawił mnie samej z problemem. To w dużej mierze zasługa pani koordynator, która wspiera oraz potrafi pomóc i doradzić w każdej sytuacji. Istotne jest jednak, żeby kandydaci na rodziców zastępczych potrafili rozwiązywać problemy, nie bali się wyzwań, odpowiedzialności i po prostu – lubili dzieci – przekonuje Izabela Drobnicka.

Osoby zainteresowane utworzeniem rodziny zastępczej mogą kontaktować się z Zespołem ds. Rodzinnej Pieczy Zastępczej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sosnowcu ul. 3 Maja 33, tel. 32 296-22-81 lub 32 296-22-46.