W Dąbrowie Górniczej powstaje program dla niepełnosprawnych. Niepełnosprawni albo ich opiekunowie mogą wziąć udział w ankiecie, w której wypowiedzą się na temat swojej sytuacji i problemów.

Badania ankietowe potrwają do 27 maja. Wyniki zostaną wykorzystane podczas opracowywania Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Dąbrowie Górniczej na lata 2022-2026.

Dąbrowski program dla niepełnosprawnych

Pytania dotyczą m.in. otrzymywanego wsparcia, możliwości poruszania się po mieście, korzystania z ofert miejskich instytucji, a także barier i trudności, z jakimi niepełnosprawni stykają się na co dzień – wyjaśnia Zdzisława Górska-Nieć, zastępca naczelnika Wydziału Marki Miasta dąbrowskiego magistratu.

W Dąbrowie Górniczej niepełnosprawni mogą korzystać ze wsparcia udzielanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. Na ich rzecz działają również stowarzyszenia i fundacje.

PRZECZYTAJ KONIECZNIE:

7 mln zł na programy wsparcia niepełnosprawnych i zagrożonych ubóstwem