Sosnowiec rozpoczyna realizację programu „Korpus Wsparcia Seniorów na 2022 rok ”, który ma poprawić dostęp do tzw. opieki na odległość.

Program adresowany jest do sosnowieckich 65-latków i osób starszych, mających problemy zdrowotne i kłopot z samodzielnym funkcjonowaniem. Chodzi przede wszystkim o dostęp do tzw. opieki na odległość w czasie stanu epidemii koronawirusa.

– Opieka obejmować będzie system bieżącego monitorowania stanu seniora w miejscu jego zamieszkania, umożliwiając natychmiastowe reagowanie w sytuacji zagrożenia zdrowia lub życia. Każdy senior biorący udział w projekcie otrzyma specjalną opaskę bezpieczeństwa połączoną z usługą operatora, która będzie monitorowała na bieżąco jego stan zdrowia i alarmowała centralę w momencie jego pogorszenia. Zanim osoby te zaczną korzystać z programu zostaną odpowiednio przeszkolone – podkreśla Anna Jedynak, pełnomocnik prezydenta Sosnowca odpowiedzialna m.in.: za politykę zdrowotną miasta.

W zależności od sytuacji i potrzeb seniora pomoc polegać może m.in. na udzieleniu wsparcia emocjonalnego z wykorzystaniem narzędzi na odległość (telefonicznie), interwencji osób z najbliższego otoczenia (rodziny, sąsiadów, opiekunów), interwencji pracownika ośrodka pomocy społecznej, powiadomieniu służb ratunkowych o konieczności udzielenia pomocy.

Szacuje się, że programem zostanie objętych ok. 400 seniorów. Program realizowany będzie w 2022 r. przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sosnowcu, sfinansowany zostanie ze środków pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

W 2020 r. na terenie Sosnowca mieszkało prawie 46 tys. osób, które ukończyły 65 lat (z czego 10 tys. miało 80 i więcej lat). Ponad 52 proc. wszystkich wniosków o dofinansowanie z PFRON zostało złożonych przez osoby niepełnosprawne powyżej 65 roku życia.