W sosnowieckim magistracie została podpisana umowa między miastem a pracownią projektową Amaya Architekci dotycząca przebudowy centrum stolicy Zagłębia Dąbrowskiego.

Szykują się spore zmiany na placu przed dworcem kolejowym w centrum Sosnowca. W magistracie podpisano umowę z przedstawicielami pracowni projektowej Amaya Architekci, którzy kilka miesięcy temu wygrali, zorganizowany przez władze Sosnowca Stowarzyszenie Architektów Polskich w Katowicach, konkurs na przebudowę centralnej części miasta. Przypomnijmy, że na konkurs wpłynęło 38 zgłoszeń. Przez pierwszy etap przebrnęły 23 firmy.

Podpisanie umowy na przebudowę centrum miasta - fot. UM Sosnowiec
Podpisanie umowy na przebudowę centrum miasta – fot. UM Sosnowiec

Zakres opracowania konkursu został podzielony na strefy. Umowa dotyczy opracowania kompleksowej dokumentacji projektowej wraz z pozwoleniem na budowę dla placu przed Dworcem PKP.

– W pierwszej strefie chodzi o przestrzeń pomiędzy dawnym domem handlowym „Sezam” z jednej strony i kościołem kolejowym pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa z drugiej strony, do osi ulicy 3 Maja. Drugim obszarem jest Plac Stulecia, na którym zmieni się zagospodarowanie terenu tak, by nowa przestrzeń miejska była bardziej funkcjonalna i stała się spójnym połączeniem osi pieszej z ulicą Modrzejowską w kierunku dworca kolejowego jako miejskiej dominanty – wyjaśnia Jeremiasz Świerzawski, pełnomocnik prezydenta Sosnowca ds. inwestycji.

Podpisanie umowy na przebudowę centrum miasta - fot. UM Sosnowiec
Podpisanie umowy na przebudowę centrum miasta – fot. UM Sosnowiec

Wykonawcy w ramach projektu muszą uwzględnić przeniesienie pomnika Jana Kiepury z Placu Stulecia, a także zadbać o aranżację całego miejsca. Przed przystąpieniem do ostatecznego projektowania wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia koncepcji pokonkursowej. Dopiero po jej zaakceptowaniu przystąpi do projektowania.

– Na początku wakacji powinniśmy już wiedzieć jak będzie wyglądał plac po przebudowie. Zależy nam na tym, żeby architekci uwzględnili możliwość organizacji różnych imprez, mam na myśli choćby jarmark świąteczny, koncerty czy wystawy. Oczywiście chcemy, żeby była tam również część gastronomiczna – opisuje Arkadiusz Chęciński, prezydent Sosnowca.

Za przygotowanie dokumentacji wraz z pozwoleniem na budowę miasto zapłaci ponad 182 tys. złotych.

Centrum Sosnowca – fot. UM Sosnowiec

Zwycięska koncepcja przygotowana przez pracownię Amaya Architekci zakłada m.in. likwidację parkingu przed dworcem. W jego miejscu powstanie miejski plac z pomnikiem Jana Kiepury.

Przystępując do prac projektowych wykonawca zobowiązany jest do wprowadzenia tzw. zaleceń pokonkursowych stowarzyszenia SARP w Katowicach.

Jak Wam się podoba koncepcja przebudowy centrum Sosnowca?