Tramwaje Śląskie wybrały wykonawcę robót modernizacyjnych torowiska wzdłuż ul. Wojska Polskiego w Sosnowcu. Dzięki inwestycji po nowych torach pojadą niskopodłogowe tramwaje.

W czwartek 28 kwietnia podpisana została umowa, zgodnie z którą remont ma objąć przebudowę ok. 3,5 km odcinka istniejącej linii jednotorowej, z której ponad dwukilometrowy fragment zyska drugi tor.

– Systematycznie poprawiamy jakość infrastruktury tramwajowej. Modernizacja linii wzdłuż ulicy Wojska Polskiego, w połączeniu z właśnie trwająca przebudową linii wzdłuż ulic Andersa i 1 Maja to będzie zupełnie nowa jakość podróżowania. Poprawimy również bezpieczeństwo pieszych, likwidując na Pawiaku jak i w rejonie ulicy Niweckiej wsiadanie i wysiadanie bezpośrednio na drogę – powiedział Arkadiusz Chęciński, prezydent Sosnowca.

W efekcie modernizacja obejmie fragment od skrzyżowania w Dańdówce przez wiadukt nad torami kolejowymi stacji Sosnowiec Dańdówka do przystanku Niwka Pawiak, gdzie powstanie linia dwutorowa, zaś na odcinku od przystanku Niwka Pawiak do wiaduktu nad ul. Orląt Lwowskich wybudowana zostanie linia jednotorowa, z mijanką w rejonie przystanku Niwka Kościół.

Nowe tory, nowy tabor

Po zakończeniu modernizacji torowiska wprowadzony zostanie na tym odcinku nowy tabor nowoczesnych tramwajów niskopodłogowych.

– Zarówno te prace na ulicy Wojska Polskiego, jak wspomniana przez Pana Prezydenta modernizacja infrastruktury wzdłuż ulic Andersa i 1 Maja spowodują, że do eksploatacji kursujących tam linii będziemy mogli skierować nowoczesne, niskopodłogowe tramwaje – informował Bolesław Knapik, prezes Zarządu spółki Tramwaje Śląskie S.A.

Miasto planuje także budowę dwóch wiaduktów, które zastąpią dotychczasowe konstrukcje nad torami kolejowymi w ciągu ul. Wojska Polskiego i ul. 11 listopada.

Wykonawcą inwestycji będzie konsorcjum firm: Silesia Invest z Gliwic, SPAW – TOR z Krakowa i GROTEX z Zabrza. Firmy te mają zamknąć się w kwocie blisko 40 mln zł netto. Przedstawiciele spółki Tramwaje Śląskie S.A. z wykonawcami podpisali umowę, zgodnie z którą termin realizacji całości prac wynosi 12 miesięcy.