Zarządzenie zastępcze wojewody śląskiego w sprawie zmiany nazwy ronda im. Edwarda Gierka w Sosnowcu było zgodne z prawem. – Gierek był symbolem komunizmu – uznał Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach.

W czwartek, 17 maja, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach oddalił skargę Sosnowca na zarządzenie zastępcze wojewody Jarosława Wieczorka wydane 13 grudnia 2017 roku. Zarządzenie to zmieniło nazwę ronda im. Edwarda Gierka na rondo Zagłębia Dąbrowskiego. Takie uprawnienia dała mu tzw. ustawa dekomunizacyjna.

Swoją decyzję wojewoda uzasadnił tym, że urodzony w Sosnowcu Edward Gierek był pierwszym sekretarzem KC PZPR. – Jako pierwszy sekretarz KZ PZPR legitymizował i utrwalał komunistyczną władzę. Za jego czasów doszło też do uchwalenia konstytucji w 1975 roku, która wprowadzała zależność od Związku Radzieckiego i przewodnią rolę partii – ocenił.

Sosnowiecki Rower Miejski - fot. MZ
Sosnowiecki Rower Miejski – fot. MZ

Sosnowieccy urzędnicy nie zgodzili się z wojewodą i zaskarżyli jego decyzję do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Ten oddalił wniosek uznając go za nieuzasadniony.

– Niewątpliwie wykazano, że osoba Edwarda Gierka stanowi symbol komunizmu w Polsce – argumentował sąd.

Sąd odniósł się do podnoszonych w skardze argumentów, że w społeczności lokalnej Sosnowca Edward Gierek jest postrzegany jako osoba, która ma zasługi dla rozwoju regionu. Ocenił, że nie mogło to mieć decydującego znaczenia.

Władze Sosnowca w swojej skardze odwołali się bowiem do konsultacji społecznych, w których ponad 96. proc. mieszkańców było za pozostawieniem Edwarda Gierka patronem ronda.

– Dla realizacji celu tej ustawy opinia mieszkańców miasta nie jest w tym zakresie przesądzająca. Miejsce upamiętnienia danej osoby to sfera publiczna, dostępna dla każdego, nie tylko dla mieszkańców miasta. W ocenie sądu inne osoby mogą inaczej postrzegać upamiętnione w tym miejscu osoby – powiedziała sędzia Małgorzata Walentek.

Orzeczenie jest nieprawomocne, można je zaskarżyć do Naczelnego Sądu Administracyjnego. Czy miasto skorzysta z tej możliwości? – Sądu Administracyjnego nie przekonał fakt, że dla wielu sosnowiczan postać Edwarda Gierka jest ważna i zasługuje choćby na patronat nad rondem. Mieszkańcy jasno dali to do zrozumienia w konsultacjach, więc nie składamy broni i odwołujemy się do Naczelnego Sądu Administracyjnego – napisał na Twitterze prezydent Arkadiusz Chęciński.

W czwartek WSA w Gliwicach rozstrzygnął też skargę władz Katowic na zmianę przez wojewodę nazwy placu przy dworcu PKP z Wilhelma Szewczyka na Marii i Lecha Kaczyńskich. W tym przypadku uchylił zarządzenie uznając, że Szewczyk nie był symbolem komunizmu.

PRZECZYTAJ KONIECZNIE:

„Pomożecie? Pomożemy!” – kim był Edward Gierek