Rozpoczęto prace nad rozbudową i modernizacją porębskiej oczyszczalni ścieków. Wartość tej inwestycji opiewa na ponad 9 milionów złotych.

Ponad 9 milionów złotych czyni aktualną inwestycję najdroższą w historii Poręby. Całość działań ma polegać na przebudowie istniejącej oczyszczalni.

– To bardzo ważna inwestycja! Jej efektem będzie nowoczesna, ekologiczna i praktycznie bezobsługowa oczyszczalnia ścieków komunalnych, która zgodnie z badaniami da jakość ścieku oczyszczonego porównywalną z pierwszą klasą czystości wód płynących, czyli na przykład z górskim potokiem – władze miasta.

Oczyszczalnia ścieków
Oczyszczalnia ścieków – fot. UM Poręba

– Właśnie wbita została pierwsza symboliczna łopata. Oznacza to fizyczne rozpoczęcie realizacji projektu. Przebudowana zostanie w technologii MBR (ang. Membrane Biological Reactor), czyli najlepszej możliwej technologii oczyszczania ścieków. Dzięki temu istnieć będzie możliwość ponownego wykorzystania ścieku oczyszczonego, po dezynfekcji lampą UV, do celów takich jak utrzymanie czystości czy nawadnianie, co prowadzi do oszczędności cennych zasobów wodnych – mówi Mariusz Grabarczyk, prezes Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Porębie.

Oczyszczalnia ścieków
Oczyszczalnia ścieków – fot. UM Poręba

– Nasza porębska oczyszczalnia ścieków po gruntownej przebudowie będzie nie tylko niezwykle ekologiczna, będzie też sterowana w pełni automatycznie, bez konieczności stałej obecności personelu. Dozór będzie miał charakter zdalny poprzez dowolne urządzenie posiadające dostęp do Internetu – mówi Mariusz Grabarczyk.

Całkowita wartość tej inwestycji wynosi 9 134 545,28 zł. Warto podkreślić, że porębski MPWiK zdobyła na nią dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w kwocie nieco ponad 6,3 mln zł, oraz dofinansowanie z budżetu państwa z Kontraktu Terytorialnego, które wynosi niemal 743 tys zł.