echo adrotate_group(3, 0, 0, 0);
echo adrotate_group(3, 0, 0, 0);
echo adrotate_group(3, 0, 0, 0);
echo adrotate_group(9, 0, 0, 0);

W Dąbrowie Górniczej do jesieni zostanie wymienionych ponad 2600 obecnych lamp ulicznych na nowoczesne oprawy LED. Ma być taniej i bardziej ekologicznie.

Do jesieni na terenie Dąbrowy Górniczej ma zostać wymienione oświetlenie uliczne. Inwestycja jest realizowana dzięki 5,85 mln zł dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Obecnie na ternie Dąbrowy Górniczej znajduje się prawie 12 tysięcy punktów świetlnych, z  czego dokładnie 5180 jest własnością miasta. Dzięki unijnemu wsparciu uda się nie tylko wymienić połowę spośród miejskich opraw, ale przede wszystkim o prawie 850 ton ograniczyć emisję szkodliwych substancji do otoczenia – informuje Bartosz Matylewicz, rzecznik UM w Dąbrowie Górniczej.

– Mamy już wybranego wykonawcę prac budowlanych oraz zawartą umowę ze Śląskim Urzędem Marszałkowskim na dofinansowanie inwestycji – mówi Marek Mrówka, kierownik referatu zarządzania energią dąbrowskiego urzędu.

Poza wymianą dotychczasowych sodowych opraw, zostanie wymieniona znaczna część słupów i kabli, a także zainstalowany system inteligentnego i  zdalnego sterowania. System ten umożliwi centralny monitoring oraz analizę instalacji oświetlenia, co pozwoli na dodatkowe oszczędności, zmniejszenie emisji dwutlenku węgla i uprości planowanie konserwacji. Dodatkowo, pozwoli też uniknąć nadmiernego oświetlenia poprzez redukcję strumienia świetlnego w wybranych obszarach miasta oraz odcinkach dróg lub zdalną redukcję mocy pojedynczych lamp.

Nowe oświetlenie uliczne w Dąbrowie Górniczej - fot. Dariusz Nowak/ UM Dąbrowa Górnicza
Nowe oświetlenie uliczne w Dąbrowie Górniczej – fot. Dariusz Nowak/ UM Dąbrowa Górnicza

– Projekt wymiany oświetlenia ulicznego jest dla nas ważny nie tylko ze względu na oszczędności i ekologię, ale przede wszystkim ze względu na wzrost poczucia bezpieczeństwa mieszkańców w  tych miejscach, gdzie poprawia się skuteczność działania istniejących już latarni lub pojawiają się zupełnie nowe – mówi Marcin Bazylak, zastępca prezydenta miasta i dodaje, że dzięki nowoczesnemu oświetleniu, również miejsca, które do tej pory spowijał mrok, mają szansę rozbłysnąć jasnym światłem.

Wartość całego przedsięwzięcia to 8,5 mln zł, a  wszystkie prace modernizacyjne potrwają do połowy października tego roku, tak przynajmniej zapowiada dąbrowski magistrat.

Mówiąc o wymianie oświetlenia w Dąbrowie Górniczej warto też przypomnieć, że nie jest to pierwsza tego typu inicjatywa w mieście. W ciągu ostatnich 3 lat na terenie miasta zamontowano ponad 800 nowych punktów świetlnych LED.

echo adrotate_group(5, 0, 0, 0);
echo adrotate_group(5, 0, 0, 0);
echo adrotate_group(5, 0, 0, 0);
echo adrotate_group(9, 0, 0, 0);