echo adrotate_group(3, 0, 0, 0);
echo adrotate_group(3, 0, 0, 0);
echo adrotate_group(3, 0, 0, 0);
echo adrotate_group(9, 0, 0, 0);

Uchwalono Studium i Lokalny Program Rewitalizacji dla Poręby. Są to niezwykle ważne dokumenty pod względem strategicznym, ponieważ umożliwiają wyznaczenie kierunku rozwoju miasta.

W jakim kierunku pójdzie miasto, na jakie inwestycje się zdecyduje, które przeprowadzać będzie w pierwszej kolejności? Komu będą służyły i jak wpłyną na lokalne społeczności? To tylko część pytań, jakie zadali sobie projektujący Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego dla Poręby oraz Lokalnego Programu Rewitalizacji Poręby.

– To bardzo ważne dokumenty dla każdej, poważnie myślącej o przyszłości, gminy. Prace nam nimi nie trwały krótko, cieszy mnie jednak fakt, że Poręba już je ma – mówi Ryszard Spyra, burmistrz Poręby.

Studium Poręba
Studium uchwalone – fot. UM. Poręba

Oba, liczące po wielokroć stron dokumenty, tworzyli specjaliści z zakresu demografii, ekonomii i urbanizacji. Podczas sesji Rady Miasta Poręba zostały przegłosowane. „Za” Studium głosowało 11 radnych, 4 było „przeciw”. Z kolei „za” Lokalnym Programem Rewitalizacji dla Poręby (LPR) zagłosowało 11 radnych, przeciw było 2 radnych, 2 wstrzymało się od głosu. Oznacza to, że oba dokumenty zaczynają być obowiązujące.

Wcześniej Urząd Miasta w Porębie wystawił zarówno Studium, jak i LPR do wglądu mieszkańców. Organizował również konsultacje społeczne w tym zakresie. Mieszkańcy mogli zadawać pytania, zgłaszać swoje uwagi i zastrzeżenia co do obu dokumentów.

echo adrotate_group(5, 0, 0, 0);
echo adrotate_group(5, 0, 0, 0);
echo adrotate_group(5, 0, 0, 0);
echo adrotate_group(9, 0, 0, 0);