„Modernizacja oczyszczalni ścieków w Porębie w systemie zaprojektuj i wybuduj” – to oficjalny tytuł flagowego projektu, który realizować zaczyna jedna z miejskich spółek. Całkowita wartość tej inwestycji wynosi ponad 9 mln zł.

26 lutego została podpisana umowa między przedstawicielami Poręby, a wykonawcą projektu, czyli małopolską spółką Schwander Polska.

– Przedmiotem zamówienia jest wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej oraz rozbudowa oczyszczalni ścieków o nowy ciąg technologiczny w nowoczesnej technologii MBR – mówi Mariusz Grabarczyk, prezes Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Porębie.

Oczyszczalnia w Porębie
Oczyszczalnia w Porębie – fot. mat. pras.

Milionowe dofinansowanie

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej oraz rozbudowa oczyszczalni ścieków o nowy ciąg technologiczny w nowoczesnej technologii. Zakończenie prac planowane jest 31 sierpnia 2022 roku.

Całkowita wartość tej inwestycji wynosi 9 134 545,28 zł. Co ważne, realizacja zadania nie byłaby możliwa, gdyby nie starania Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Porębie. Spółce w rekordowo krótkim czasie udało się pomyślnie przejść wszystkie etapy weryfikacji konkursowej i otrzymać wysokie dofinansowanie na realizację tej ważnej dla miasta i mieszkańców inwestycji.

Mowa o dofinansowaniu z Europejskiego Funduszu Rozwoju regionalnego w kwocie nieco ponad 6,3 mln zł, oraz dofinansowaniu z budżetu państwa z Kontraktu Terytorialnego, które wynosi niemal 743 tys zł.

Technologia przyszłości

Porębska oczyszczalnia zostanie przebudowana w technologii MBR (ang. Membrane Biological Reactor), czyli najlepszej możliwej technologii oczyszczania ścieków. Zgodnie z badaniami, jakość ścieku oczyszczonego porównywalna jest z pierwszą klasą czystości wód płynących.

– Nasza porębska oczyszczalnia ścieków po gruntownej przebudowie będzie nie tylko niezwykle ekologiczna, będzie też sterowana w pełni automatycznie, bez konieczności stałej obecności personelu. Dozór będzie miał charakter zdalny poprzez dowolne urządzenie posiadające dostęp do Internetu – mówi Mariusz Grabarczyk.

Dzięki doskonałej jakości, istnieje możliwość ponownego wykorzystania ścieku oczyszczonego, po dezynfekcji lampą UV. Służy to utrzymaniu czystości czy nawadnianiu, co prowadzi do oszczędności cennych zasobów wodnych.