Mianowanie Jeremiasza Świerzawskiego na stanowisko wiceprezydenta Sosnowca to nie jedyne zmiany w kierownictwie miasta. Prezydent Arkadiusz Chęciński powołał też dwóch pełnomocników.

Kilka dni temu pisaliśmy o nowym wiceprezydencie Sosnowca. To jednak nie jedyne zmiany w ścisłym kierownictwie miasta. Prezydent Arkadiusz Chęciński powołał także dwóch pełnomocników – Mateusza Bochenka oraz prof. Marka Barańskiego.

Konwencja „Wspólnie dla Sosnowca” - fot. mat. pras.
Mateusz Bochenek – fot. Arch. TZ

Mateusz Bochenek został pełnomocnikiem prezydenta ds. dialogu i komunikacji społecznej. Podlegają mu dwa wydziały – Kultury i Promocji Miasta oraz Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi. Jak czytamy w Biuletynie Informacji Publicznej, nowy pełnomocnik prezydenta realizuje zadania w zakresie kultury i sztuki, polityki informacyjnej oraz współpracy z organizacjami pozarządowymi.

Prof. Marek Barański - fot. Arch. TZ
Prof. Marek Barański – fot. Arch. TZ

Marek Barański został z kolei pełnomocnikiem ds. rewitalizacji i integracji społeczności lokalnej. Do jego głównych zadań należy: inicjowanie, koordynowanie oraz monitorowanie procesów rewitalizacyjnych realizowanych przez miasto, określenie kierunków mających na celu eliminacje negatywnych zjawisk występujących na danym obszarze oraz nakreślenie wizji po przeprowadzonej rewitalizacji, inicjowanie konsultacji społecznych w sprawach dotyczących rewitalizacji oraz aktywizacji społeczności lokalnej, wspieranie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego, a także wzmacnianie poczucia tożsamości mieszkańców i współpraca ze środowiskami uczelni wyższych.

Przypomnijmy, że zarówno Mateusz Bochenek, jak i prof. Marek Barański z prezydentem Arkadiuszem Chęcińskim związani są od początku kadencji. Bochenek był jego asystentem, a prof. Barański doradcą odpowiedzialnym m.in. za kontakty z radami dzielnic i Radą Seniorów.

Po nowelizacji ustawy o pracownikach samorządowych obaj musieli pożegnać się z tymi funkcjami. Po ogłoszonych konkursach Mateusz Bochenek został inspektorem w Wydziale Organizacyjnym i Informatyzacji, a prof. Marek Barański głównym specjalistą w Wydziale Rozwoju i Przedsiębiorczości.

CZYTAJ TAKŻE:

Odchodzi zastępca prezydenta Sosnowca. Kto w jego miejsce?