Na terenie Parku Kruczkowskiego, obok Egzotarium, wkrótce powstanie Park Bioróżnorodności. Sosnowiec na stworzenie ogrodu botanicznego pozyskał 3,8 mln zł dofinansowania z funduszy POliŚ.

W Parku Bioróżnorodności w Sosnowcu powstaną oczka wodne, pojawią się budki lęgowe dla ptaków, domki dla nietoperzy i owadów, a także rodzinne kolekcje roślinne (m.in. ols porzeczkowy, łęk wierzbowy, łąka rajgowska, buczyna karpacka), kolekcja roślin systematycznych wzdłuż ścieżek (m.in. kolekcja paprotników) oraz kolekcje tematyczne (np. rośliny wrzosowate, zioła i rośliny lecznice, rośliny zapachowe i kolekcja lewandy). Zamontowane zostanie również nowoczesne oświetlenie, ławki, toalety oraz tablice informacyjne i edukacyjne. Ogród będzie ogrodzony naturalnymi zielonymi ścianami w formie żywopłotów. Dodatkowo przewidziano także budowę ciągu pieszowo-rowerowego, łączącego ul. Piłsudskiego z bulwarem Brynicy.

– Projekt Parku Bioróżnorodności zapowiada się bardzo interesująco i na pewno ucieszy naszych mieszkańców. Powstanie ogród z nowoczesną i atrakcyjną ścieżką edukacyjną dla dzieci i dorosłych, częściowo przeprowadzoną po drewnianych pomostach, aby umożliwić lepszą obserwację kolekcji roślinnych – zapowiada Arkadiusz Chęciński, prezydent Sosnowca.

Jak podkreślają urzędnicy, ogród botaniczny będzie funkcjonalnie połączony z Centrum Edukacji Ekologicznej, które powstanie w sosnowieckim Egzotarium.

– Dzięki temu zostanie stworzona możliwość organizowania m.in. interesujących zajęć terenowych. Bogactwo nasadzeń i uporządkowanie roślin w kolekcjach tematycznych, a także bliskość laboratoriów w Centrum Edukacji Ekologicznej ożywi ogród i pozwoli na nawiązanie współpracy ze szkołami, ośrodkami naukowymi, kołami hobbystycznymi. Pozwoli także mieszkańcom na aktywną formę spędzania czasu w ogrodzie i organizację np. warsztatów barwierskich, perfumiarskich czy kulinarnych – dodaje Arkadiusz Chęciński.

Prace budowlane w ramach tej inwestycji mają rozpocząć się w drugim kwartale przyszłego roku.

Co z Zagłębiowskim Parkiem Linearnym?

Przypomnijmy, że równolegle będzie realizowany projekt Zagłębiowskiego Parku Linearnego, na realizację którego zagłębiowskie gminy (w tym gmina Sosnowiec) zapewnione mają dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla województwa śląskiego na lata 2014-2020.

Projekt składa się z dwóch zadań. Pierwszym z nich jest przebudowa Egzotarium dla potrzeb utworzenia Centrum Edukacji Ekologicznej, modernizacja budynku wraz z nadaniem mu nowej funkcji, a drugim rewitalizacja biologiczna Parku Tysiąclecia.

W najbliższym czasie urzędnicy sosnowieckiego magistratu zamierzają wnioskować do Urzędu Marszałkowskiego o zmodyfikowanie projektu. Zmiana ta ma polegać na „zamianie terenów zielonych” ujętych w projekcie. W ramach tej samej kwoty dofinansowania (ok. 15,3 mln zł) projekt objąłby większy niż pierwotnie planowany obszar – 43 ha (Park Tysiąclecia) zamiast niespełna 7 ha (Park Kruczkowskiego).

– Aktualnie trwa przygotowanie dokumentacji projektowej która pozwoli ten wniosek przygotować i wykazać możliwość skonsumowania dotacji na poziomie 15,3 mln zł w odniesieniu do ustanowionych przez Urząd Marszałkowski wymogów – wyjaśnia Rafał Łysy, rzecznik prasowy Urzędu Miasta w Sosnowcu.

Dzięki tej zamianie miasto przewiduje w Parku Tysiąclecia: wykarczowanie gatunków inwazyjnych, nasadzenia gatunków rodzimych, prześwietlenie roślinności wzdłuż szlaków, wytyczenie ścieżek edukacyjnych, zamontowanie oświetlenia przy głównych alejach czy instalację większej liczby ławek i koszy na śmieci. Jeśli badania geologiczne potwierdzą zasadność koncepcji, pogłębiony zostałby parkowy staw, a nad terenami podmokłymi powstałyby pomosty.

Jak uspokajają urzędnicy, zmiana projektu nie zmieniłaby terminu zakończenia parkowej części inwestycji. Zakończenie inwestycji planowane jest bowiem na ostatni kwartał 2019 roku.