W kwietniu 2023 roku weszła w życie nowelizacja ustawy o charakterystyce energetycznej budynków. W jej wyniku właściciele nieruchomości są zobowiązani do posiadania aktualnego świadectwa energetycznego. Nie mogą jednak przygotować go samodzielnie, a zamiast tego muszą zgłosić się do specjalisty z odpowiednimi uprawnieniami. Chcesz nim zostać? Rozważ studia podyplomowe z zakresu audytu energetycznego.

Certyfikacja i audyt energetyczny budynków – adresaci studiów podyplomowych

Komu polecamy studia podyplomowe z audytu energetycznego? Kierunek, którego pełna nazwa brzmi: certyfikacja i audyt energetyczny budynków, jest dedykowany osobom, które mają już wykształcenie wyższe. Udział w rekrutacji jest polecany w szczególności:

  • inżynierom budownictwa, którzy chcą zdobyć nowe uprawnienia, a tym samym – poszerzyć swoje kwalifikacje zawodowe,
  • pracownikom administracji samorządowej lub państwowej (przede wszystkim osobom zajmującym się na co dzień planowaniem w budownictwie oraz zarządzaniem i eksploatacją nieruchomości),
  • pracownikom spółdzielni mieszkaniowych,
  • osobom zatrudnionym w agencjach nieruchomości,
  • pracownikom firm zajmujących się budownictwem energooszczędnym,
  • rzeczoznawcom majątkowym.

Co więcej, na studia podyplomowe z audytu energetycznego mogą zapisać się także inni słuchacze, którzy są po prostu zainteresowani sporządzaniem świadectw charakterystyki energetycznej budynków i lokali mieszkalnych oraz wykonywaniem audytów energetycznych.

Dodatkowo należy pamiętać, że certyfikat energetyczny może sporządzać wyłącznie osoba, która nie tylko zdobyła odpowiednie kwalifikacje. Musi mieć również uprawnienia budowalne i pełną zdolność do czynności prawnych oraz nie być skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo skarbowe czy przeciw obrotowi gospodarczemu.

Czy studia podyplomowe dają uprawnienia do sporządzania audytu energetycznego?

Certyfikacja i audyt energetyczny budynków to studia podyplomowe, których ukończenie – zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 2014 r. o charakterystyce energetycznej budynków – pozwala ubiegać się o uprawnienia do sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej budynków i lokali mieszkalnych.

Kierunek doskonalący trwa 2 semestry, a jego program obejmuje zagadnienia z zakresu:

  • charakterystyki energetycznej budynków,
  • budownictwa energooszczędnego,
  • wykonywania audytów energetycznych budynków,
  • odnawialnych źródeł energii.

Pracujesz na pełny etat? Naucz się sporządzać audyt energetyczny na studiach podyplomowych online

Jeżeli chcesz połączyć pracę i życie prywatne z doskonaleniem umiejętności z zakresu przeprowadzania audytu energetycznego, to studia podyplomowe online są dla ciebie. Nowoczesna forma e-learningu pozwala przygotowywać się do zdobycia kwalifikacji bez kompromisów – nie musisz rezygnować z wolnych weekendów, zmniejszać etatu w pracy czy spędzać mniej czasu z rodziną. Zamiast tego możesz korzystać z materiałów dydaktycznych przez całą dobę, w dogodnym dla siebie miejscu.