29 projektów zgłoszono w ramach budżetu obywatelskiego w Dąbrowie Górniczej. Te, które pozytywnie przejdą weryfikację, we wrześniu trafią pod głosowanie.

Nabór projektów trwał od 11 do 24 maja. Swój pomysł mógł zgłosić każdy mieszkaniec. Mogły to być inwestycje zmieniające otoczenie, ale też przedsięwzięcia „miękkie” – edukacyjne, rekreacyjne, sportowe albo kulturalne. Ważne, żeby ich zasięg był ogólnomiejski, czyli wykraczający poza jedno osiedle.

– W najbliższych dniach złożone propozycje przejdą weryfikację formalną. Później sprawdzone zostaną pod kątem kosztorysowym i technicznym. W sierpniu lista tych, które będą możliwe do realizacji zostanie opublikowana. Spośród nich, we wrześniu, dąbrowianie wybiorą zadanie bądź zadania do wykonania w przyszłym roku. Ich wartość może sięgnąć 4,7 mln zł – wyjaśnia Zdzisława Górska-Nieć, zastępca naczelnika Wydziału Marki Miasta dąbrowskiego magistratu.

Pomysły dąbrowian dotyczą m.in. utworzenia miejsc do rekreacji i aktywnego wypoczynku – skate parków, siłowni czy torów do wyczynowej jazdy na rowerach, modernizacji chodników, budowy dróg rowerowych, nasadzeń drzew, krzewów i aranżacji zieleni, budowy tężni solankowych.

Rodzinne Planty w Dąbrowie Górniczej – fot. UM Dąbrowa Górnicza

Budżet obywatelski w Dąbrowie Górniczej

Budżet obywatelski w Dąbrowie Górniczej realizowany jest po raz trzeci. Wartość przedsięwzięć wykonanych w jego ramach może sięgnąć 4,7 mln zł. W zeszłym roku zwyciężył projekt „Rodzinne Planty”, który zakłada renowację Plant im. Harcmistrza Stefana Piotrowskiego – pomiędzy ul. Kopernika a ul. Poniatowskiego oraz pomiędzy ul. Korczaka i Przemysłową. Modernizacja ma objąć remont istniejących alejek wraz z montażem elementów małej architektury oraz nasadzeniami roślinności. Pierwszym etapem realizacji zadania były konsultacje z mieszkańcami, w trakcie których wypracowano koncepcję zagospodarowania tego terenu. Na jej podstawie przeprowadzone zostaną prace. Wartość tego przedsięwzięcia opiewa na całość środków budżetowych, czyli 4,1 mln zł.

W roku 2019 odbyła się pierwsza edycja budżetu obywatelskiego. Dąbrowianie do realizacji wybrali projekt „Podlesie Pełne Życia”, dotyczący rewitalizacji parku Podlesie. Na jego wykonanie przypadła cała pula – 3,6 mln zł – przewidziana na budżet w 2019 roku. W rezultacie na mapie Dąbrowy Górniczej znalazło się kolejne miejsce, w którym można ciekawie i aktywnie spędzić czas. W parku, który był zaniedbany i lata świetności miał za sobą – powstało siedem stref. Są to obszary zagospodarowane i zaaranżowane pod kątem różnych użytkowników – m.in. dzieci, seniorów czy miłośników aktywnego wypoczynku.

Park, Drzewa, Uliczki, Chodniki, Podlesie Pełne Życia, Ławki, Oświetlenie
Podlesie Pełne Życia – fot. Dariusz Nowak/UM Dąbrowa Górnicza

Dąbrowski Budżet Partycypacyjny

W mieście od 2013 roku dąbrowianie wskazywali przedsięwzięcia do realizacji w swojej okolicy – w dzielnicy czy na osiedlu – w ramach Dąbrowskiego Budżetu Partycypacyjnego. Jego efekt to ponad 600 różnorodnych zadań – m.in. remonty i budowy chodników, parkingów, placów zabaw, boisk, a także doposażenia świetlic środowiskowych i filii biblioteki. Od 2017 roku, o wyborze projektów mieszkańcy decydowali w trakcie spotkań i dyskusji, a nie w powszechnym głosowaniu. W 2020 roku zawieszono go. Stało się tak, ponieważ opierał się na bezpośrednich spotkaniach i rozmowach, które ze względu na pandemię są niemożliwe.

PRZECZYTAJ KONIECZNIE:

Zwycięstwo Dąbrowy Górniczej. Miasto docenione za Dąbrowski Budżet Partycypacyjny 2.0