Radni Dąbrowy Górniczej udzielili wotum zaufania prezydentowi miasta, Marcinowi Bazylakowi.

Rada Miejska poparła także wykonanie budżetu w 2021 roku i udzieliła prezydentowi absolutorium. – To bardzo budujące, że jako radni widzicie i doceniacie nasze starania, ale też dostrzegacie szanse, by współpraca wychodziła naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców – powiedział Marcin Bazylak.

Prezydent podczas prezentacji raportu o stanie miasta podkreślał, że działania samorządu są oparte na priorytetach, jakie zapisano w strategii rozwoju miasta. Dochody miasta za poprzedni rok wyniosły ponad miliard złotych, z czego własne były na poziomie 370 milionów złotych.

Wydatki z kolei znalazły się na poziomie niewiele ponad 965 milionów. 151 milionów przeznaczono na gospodarkę komunalną. 200 milionów to wydatki na politykę społeczną. Oprócz tego 159 milionów przeznaczono na infrastrukturę drogową i komunikację miejską. Prawie 300 milionów wykorzystano na wydatki dotyczące oświaty.