Blisko 7 milionów złotych przeznaczy miasto na programy wsparcia dla mieszkańców Sosnowca z niepełnosprawnościami oraz zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym.

Warsztaty, szkolenia, a także porady psychologiczne czy pomoc dla dzieci i rodziców – to tylko wybrane działania, na które trafi prawie 7 milionów złotych w ramach trzech realizowanych w Sosnowcu programów wsparcia da mieszkańców z niepełnosprawnościami oraz zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym.

Udało nam się pozyskać blisko 6 milionów złotych w ramach projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego. Milion złotych natomiast pochodzi z budżetu miasta – wyjaśnia Anna Jedynak, pełnomocnik prezydenta Sosnowca.

Pierwszy z projektów, pt. „Aktywne Centrum – Szansa dla Nas”, jest już dobrze znany mieszkańcom. Prowadzony jest w centrum Sosnowca od lutego 2018 roku. Dzięki 1,4 mln zł dofinansowania sosnowiczanie nadal będą mogli uczestniczyć w warsztatach i szkoleniach m.in. w nauce języka angielskiego czy kursie szycia oraz uczestniczyć w zajęciach psychologicznych oraz terapeutycznych.

Będziemy nadal wspierać naszych mieszkańców w zakładaniu ogródków sąsiedzkich, wolontariacie, organizowaniu inicjatyw mieszkańców. Fachowcy będą prowadzili doradztwo zawodowe i pośrednictwo pracy. Mieszkańcy mogą również liczyć na szkolenia zawodowe i płatne staże zawodowe – dodaje Anna Jedynak. Program jest w Sosnowcu realizowany od 2018 roku, a dodatkowe fundusze pozwolą na wydłużenie go do końca grudnia 2022 roku.

Miasto będzie również kontynuowało skierowany do mieszkańców Kazimierza Górniczego oraz Juliusza projekt Miejskiego Ośrodka Rozwoju Społecznego. Jego trzecia edycja, warta 1 mln zł, ruszy w grudniu przyszłego roku i potrwa rok. Wsparcie kierowane będzie do osób z zaburzeniami psychicznymi, z niepełnosprawnościami, z uzależnieniami, bezdomnych oraz ich otoczenia. Będą oni mogli skorzystać np. z porad psychologicznych, warsztatów dla rodziców, kursów i szkoleń oraz staży zawodowych.

Za realizację największego, wartego 4,3 mln zł, programu „Tyle wsparcia w całym mieście” będzie odpowiedzialny Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. Projekt przeznaczony jest dla mieszkańców Niwki, Konstantynowa, Kazimierza Górniczego, Milowic i Pogoni.

Na co mogą liczyć mieszkańcy? – Przede wszystkim nadal będziemy prowadzić mieszkanie treningowe z treningiem umiejętności praktycznych dla osób z niepełnosprawnością intelektualną, w tym treningi: kulinarny, higieny, finansowy, interpersonalny. Wsparcie jest kontynuacją działań realizowanych w poprzednim projekcie. Nasi podopieczni będą zdobywali umiejętności, które w przyszłości zaowocują większą samodzielnością – mówi Barbara Porębska z MOPS w Sosnowcu.

Mieszkanie treningowe, o którym mowa, działa już od dwóch lat w centrum miasta. Terapeuci będą również do dyspozycji rodziców i opiekunów dzieci z zaburzeniami rozwojowymi. Program potrwa do końca 2022 roku.

PRZECZYTAJ KONIECZNIE:

Nauka samodzielności w nowo otwartym mieszkaniu treningowym dla niepełnosprawnych