W Sosnowcu rozpoczyna się nabór do miejskiego programu leczenia niepłodności metodą in vitro. Zainteresowane wzięciem udziału w programie pary, mogą składać wnioski od 14 kwietnia.

Około 160 par w latach 2021-2024 będzie mogło skorzystać z dofinansowania do leczenia in vitro w Sosnowcu. To kontynuacja polityki zdrowotnej wspierającej leczenie niepłodności.

Przez cztery lata z pomocy skorzystało w mieście 139 par, urodziło się 23 dzieci i oczekiwane są kolejne narodzenia. – Podtrzymujemy wsparcie finansowe miasta i nadal rocznie będziemy przeznaczać około 200 tys. zł, a więc w sumie w latach 2021-2024 miasto wesprze pary starające się o własne potomstwo kwotą około 800 tys. zł – podkreśla Arkadiusz Chęciński, prezydent Sosnowca.

In vitro - fot. Pixabay
In vitro – fot. Pixabay

In vitro w Sosnowcu

Realizacją programu w 2021 roku będą zajmowały się cztery kliniki, do których mieszkańcy będą się zgłaszać bezpośrednio. Są to GynCentrum w Sosnowcu, Katowicach, Bielsku-Białej lub Częstochowie (dla 12 par), Medi Partner Katowice (dla 11 par), Centrum Medycyny Rozrodu ARTVIMED Kraków (dla 9 par) oraz Centrum Bocian w Katowicach, Warszawie lub Białymstoku (dla 8 par).

W 2021 roku programem objętych zostanie 40 par spełniających określone kryteria. – O wsparcie mogą się ubiegać pary (małżeństwa lub związki partnerskie), gdzie wiek kobiety mieści się w przedziale 23-40 lat, a jedna z osób od roku mieszka w Sosnowcu. Uczestnicy muszą mieć potwierdzenie przeprowadzenia pełnej diagnostyki przyczyn niepłodności, udokumentują potwierdzenie trwałego uszkodzenia uniemożliwiającego naturalną koncepcję lub też są po roku bezskutecznego leczenia zachowawczego lub chirurgicznego – wyjaśnia Anna Jedynak, pełnomocnik prezydenta Sosnowca, odpowiedzialna m.in. za służbę zdrowia.

O zakwalifikowaniu do programu decydować będzie kolejność zgłoszeń, liczona od daty i godziny złożenia przez parę wniosku i oświadczenia.

In vitro - fot. mat. pras.
In vitro – fot. mat. pras.

Zmiany w programie in vitro w Sosnowcu

Nowy program polityki zdrowotnej „Dofinansowanie do leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców miasta Sosnowca w latach 2021-2024” zawiera zmiany w porównaniu z poprzednimi cyklami. Są one wynikiem ewaluacji programu. – To m.in. wprowadzenie dodatkowego kryterium kwalifikacji do programu, tj. rezerwy jajnikowej. Z informacji przekazywanych przez realizatorów programu wynika, iż z roku na rok do programu przystępują pary z bardzo niską rezerwą jajnikową, skutkującą niewielką szansą na uzyskanie ciąży metodą zapłodnienia pozaustrojowego – podkreśla pełnomocnik prezydenta Sosnowca.

Jednocześnie w nowym programie znalazł się zapis umożliwiający zmianę kryterium wieku (aktualnie dotyczy kobiet w przedziale 23-40 lat) w przypadku wystąpienia medycznego uzasadnienia, potwierdzonego przez lekarza zatrudnionego przez podmiot realizujący program. – W latach poprzednich występowały sytuacje, gdy o udział w programie chciała ubiegać się kobieta poniżej 23. roku życia ze zdiagnozowaną chorobą nowotworową – dodaje Anna Jedynak.

Do programu wprowadzono dodatkowe interwencje, m.in. poradnictwo medyczne oraz punkcję pęcherzyków jajowych. Wprowadzono zasady przechowywania zarodków na wypadek zakończenia działalności biobanku oraz po upływie 20 lat ustawowego obowiązku kriokonserwacji.

Zmian w programie jest więcej. – Założenia programu będą odpowiadały obowiązującym realiom leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego – zapewnia pełnomocnik Jedynak.