W Sosnowcu powstało mieszkanie treningowe dla osób niepełnosprawnych intelektualnie, gdzie młodzi ludzie będą wspólnie pracować i uczyć się samodzielności. To pierwsze tego typu miejsce w mieście i naszym regionie.

Jedno z pierwszych w Polsce mieszkań treningowych dla osób niepełnosprawnych intelektualnie powstało w Sosnowcu, przy ulicy Małachowskiego. Mieszkanie powstało w ramach projektu integracji osób niepełnosprawnych intelektualnie „Tacy sami, bez ściany między nami”, który realizuje Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sosnowcu.

– W projekcie, w latach 2019 -2020 planuje się objąć wsparciem około 60 osób. Jednorazowo w mieszkaniu w trybie całodobowym przebywać będzie 6 osób przez okres od 3 – 6 miesięcy. Dodatkowo będzie prowadzona świetlica i zajęcia terapeutyczne w systemie dziennym dla kolejnych 6 osób – mówi Anna Jedynak, zastępca prezydenta miasta.

Sześć osób pod okiem opiekunów będzie wspólnie pracować, wykonywać obowiązki domowe, załatwiać sprawy urzędowe oraz odpoczywać i uczyć się samodzielności. Są to młodzi ludzie, dla których każdy dzień będzie krokiem w dorosłość. Oprócz szóstki młodych ludzi, w mieszkaniu zamieszkają opiekunowie, którzy pomagać będą tylko w nagłych przypadkach.

– Jestem dumna i jednocześnie wzruszona, że udało nam się stworzyć to szczególne miejsce. Ważne żeby osoby niepełnosprawne miały szansę na dobre życie i dobry dom. To mieszkanie, to w pewien sposób start w dorosłość. Tu nabierzecie praktycznych umiejętności. Wiemy jak ważne i potrzebne są rozwiązania systemowe. Tym bardziej cieszymy się, że zaczynamy je wcielać w życie w naszym mieście – dodaje Anna Jedynak.

Mieszkanie treningowe w Sosnowcu - fot. UM Sosnowiec
Mieszkanie treningowe w Sosnowcu – fot. UM Sosnowiec

Przez najbliższe sześć miesięcy będzie to dom dla sześciorga podopiecznych Zespołu Szkół Specjalnych nr 4. – Obecnie w placówkach kształcenia, jak i opiekuńczych przebywa 500 osób z różną niepełnosprawnością intelektualną z terenu Sosnowca. Około 20 opuszcza te placówki każdego roku bez możliwości dalszego wsparcia. Dlatego projektem objęto wyłącznie te osoby, które pozbawione są innej pomocy – mówi Iwona Durek – Sypek, dyrektor Zespołu Szkół Specjalnych przy ulicy Franciszkańskiej.

Prawie 100 metrowe mieszkanie zlokalizowane jest na parterze kamienicy w centrum miasta. W środku znajduje się kuchnia, jadalnia, dwa pokoje i dwie łazienki. Pomieszczenia przystosowano dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich. Przed wejściem do domu powstał specjalny podjazd.

Nad całością prac remontowo-budowlanych czuwał Miejski Zakład Zasobów Lokalowych.  – Mieszkanie jest wyposażone we wszystkie udogodnienia architektoniczne, znajduje się również blisko centrum miasta – mówi Joanna Sekuła, dyrektor MZZL. – Liczę, zarówno na koordynatorów, jak i mieszkańców, że aktywnie włączą się w projektowanie tego miejsca. W planach jest także zagospodarowanie podwórka. Niektórym marzy się mały ogródek z ziołami i kwiatami – dodaje.

Mieszkanie treningowe w Sosnowcu - fot. UM Sosnowiec
Mieszkanie treningowe w Sosnowcu – fot. UM Sosnowiec

Poza codziennymi zajęciami, takimi jak sprzątanie, gotowanie, robienie zakupów, czy wyjściami do kina i teatru, podopieczni mieszkania treningowego będą uczyć się pod okiem terapeutów oraz wdrażać tą wiedzę w codziennym życiu. Pilotażowy projekt zakłada także zajęcia z psychologiem, trenerem rozwoju osobistego, oligofrenapeutą oraz konsultacje lekarskie.

– Tu mogą być w pełni samodzielni. Są zmotywowani i cieszą się, że mogą zrobić coś sami. To nie tylko lekcja życia dla nich, ale i dla rodziców, którzy dostrzegają, że ich pociechy wykonują pewne czynności, jak w zwykłym domu – podkreśla Beata Marzec, koordynator mieszkania treningowego.

Dotychczas, w codziennych pracach pomagali im rodzice lub opiekunowie. Teraz ma się to zmienić. – Chodzi przede wszystkim o aktywizację osób niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu głębszym, wymagających szczególnej troski w codziennym życiu. Jesteśmy dumni, że możemy być pionierami w aktywizacji osób niepełnosprawnych. To pierwsze tego typu mieszkanie w regionie, a Sosnowiec nie powiedział jeszcze ostatniego słowa – mówi Mateusz Bochenek, przewodniczący Rady Miejskiej.

Warto dodać, że na terenie miasta działają dwa mieszkania chronione, którego celem jest zapobieganie wykluczenia osób upośledzonych umysłowo. Mają on zagwarantować godne warunki egzystencji. Przedsięwzięcie skierowane jest również do najbliższej rodziny, która uzyskuje pomoc terapeutyczną, polegającą na przygotowaniu do zmiany – opuszczeniu domu przez ich dorosłe dzieci.