Zakończył się nabór wniosków do 9. edycji Jaworznickiego Budżetu Obywatelskiego na 2022 rok. Mieszkańcy złożyli łącznie 49 wniosków, 11 z ich zostało złożonych elektronicznie, a 38 papierowo.

9 wniosków złożonych zostało na projekty duże – do kwoty 1,8 mln zł, najwięcej – 34 wnioski to zadania mieszczące się w przedziale do 200 tys. zł. W puli zadań dotyczących modernizacji, doposażenia oraz utrzymania istniejących obiektów zgłoszonych zostało 6 propozycji.

– Przed nami etap weryfikacji. Wszystkie wnioski zostały przeliczone, opatrzone pieczęcią Urzędu Miejskiego, zaparafowane i przekazane do sprawdzenia poprawności danych – wyjaśniają urzędnicy.

Jaworznicki Budżet Obywatelski

W czerwcu spotka się zespół ds. budżetu obywatelskiego, który oceni wnioski pod kątem formalnym. – Następnie pozytywnie zweryfikowane zostaną przekazane do oceny merytorycznej, czyli będą sprawdzane przez wydziały urzędu i jednostki miejskie, pod kątem faktycznych możliwości ich realizacji – dodają jaworzniccy urzędnicy.

Aby wniosek został poddany pod głosowanie konieczne jest uzyskanie pozytywnej oceny zarówno formalnej, jak i merytorycznej.

PRZECZYTAJ KONIECZNIE:

Mieszkańcy zgłosili swoje pomysły do budżetu obywatelskiego. 29 projektów czeka na weryfikację