3 sierpnia zmieni się organizacja ruchu dla samochodów ciężarowych, poruszających się powiatowymi ulicami w Sławkowie. Jest to efekt protestów mieszkańców oraz władz miasta.

W związku z uciążliwościami związanymi z poruszaniem się samochodów ciężarowych na ulicach: Wrocławska, Kołdaczka, Hrubieszowska, Niwa i Groniec w Sławkowie, starostwo powiatowe w Będzinie podjęło decyzję, że od 3 sierpnia 2020 roku wprowadzone zostanie ograniczenie tonażowe dotyczące pojazdów o rzeczywistej masie całkowitej ponad 7 t.

Ograniczenie tonażowe nie będzie dotyczyć: pojazdów służb miejskich, ZTM oraz mieszkańców ulic: Wrocławska, Kołdaczka, Hrubieszowska, Niwa i Groniec w Sławkowie.Oznakowanie czasowe będzie wprowadzane okresowo w ciągu 2 lat w przedziałach dwumiesięcznych naprzemiennie z drogami dojazdowymi do Euroterminala w Dąbrowie Górniczej.

– Urząd Miasta w Sławkowie przypomina, że właścicielem dróg Wrocławska, Kołdaczka, Hrubieszowska, Niwa i Groniec jest powiat będziński, w którego imieniu zarząd nad tymi drogami sprawuje Powiatowy Zarząd Dróg w Będzinie. Wszelkie wnioski oraz uwagi dotyczące organizacji ruchu na ulicach objętych ograniczeniem tonażu należy zgłaszać do Powiatowego Zarządu Dróg w Będzinie (tel. 32 287 75 19). Tam również można uzyskać szczegółowe informacje związane z wprowadzonymi ograniczeniami – czytamy w komunikacie na stronie internetowej urzędu.

Oznakowanie czasowe będzie wprowadzane okresowo w ciągu 2 lat w przedziałach dwumiesięcznych naprzemiennie z drogami dojazdowymi do Euroterminala w Dąbrowie Górniczej.

CZYTAJ TAKŻE:

Mieszkańcy odetchną od tirów. Jest porozumienie i apel do ministra