echo adrotate_group(3, 0, 0, 0);
echo adrotate_group(3, 0, 0, 0);
echo adrotate_group(3, 0, 0, 0);
echo adrotate_group(9, 0, 0, 0);

Straż Miejska w Sławkowie prowadzi kolejne postępowania w sprawie zaśmiecania miejsc publicznych. Chodzi o teren przed Gminnym Punktem Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych.

Przy ulicy Hallera, gdzi

e jest on zlokalizowany można od wtorku do soboty zostawić między innymi odpady remontowo-budowlane czy rozbiórkowe, oleje, środki ochrony roślin, odpady niebezpieczne na przykład baterie i farby, czy też ceramikę łazienkową.

Problem w tym, że nie wszyscy stosują się do godzin działania punktu zostawiają śmieci pod jego bramą. Nie wszyscy zdają sobie sprawę z konsekwencji takich czynów. – Podrzucanie śmieci pod bramą punktu poza godzinami jego otwarcia jest traktowane jak zaśmiecanie miejsc publicznych i podlega karze – mówi Maksym Pięta, pełnomocnik burmistrza Sławkowa ds. ochrony środowiska.

Taka praktyka uniemożliwia też pracownikowi punktu identyfikację osoby przekazującej odpady i zweryfikowanie, czy jest ona uprawniona do bezpłatnego oddawania ich do punktu – dodaje Pięta. Teren jest jednak monitorowany, przez to osoby zostawiające śmieci pod bramą zostaną pociągnięci do odpowiedzialności.

echo adrotate_group(5, 0, 0, 0);
echo adrotate_group(5, 0, 0, 0);
echo adrotate_group(5, 0, 0, 0);
echo adrotate_group(9, 0, 0, 0);