Władze Sławkowa w niedługim czasie ogłoszą przetarg na wykonawcę fragmentu ulicy PCK. Jednym z głównych zadań będzie rozdzielenie ciągów pieszych od miejsc parkingowych.

Prace mają dotyczyć odcinku ulicy między klubem dziecięcym „Maluszkowo” a ulicą Krakowską. Modernizacja sprawi, że powstanie ponad 50 miejsc parkingowych, bezpieczne ciągi dla pieszych, nowe oświetlenie, nasadzenia zieleni. Wymieniony zostanie także wodociąg, który ulegał awariom.

Prace nad przebudową mają rozpocząć się w drugiej połowie roku. Koszt zmian to ponad 2 miliony złotych, z czego 85 proc. kwoty zostanie pokryta z dofinansowania z Rządowego Funduszu „Polski Ład”.

Oprócz ogłoszenia samego przetargu Sławków czeka jeszcze jedna sprawa do załatwienia. Właścicielami gruntu pod tym fragmentem drogi oraz przestrzeni, gdzie planowana jest budowa nowego parkingu są członkowie wspólnoty mieszkaniowej Olszówka.

Aby przeprowadzić modernizację miasto musi skorzystać z przepisów oraz zezwolenia na realizację inwestycji drogowej (tzw. decyzji ZRID). Na ich podstawie ustalana jest lokalizacja budowy oraz uzyskiwane prawa własności nieruchomości znajdujących się w jej granicach oraz ich odpowiedni podział.

Decyzję podejmuje starosta, w tym przypadku będziński. Ustala także wysokość odszkodowań, jakie otrzymają właściciele i współwłaściciele nieruchomości, które zostaną przekazane gminie. Wypłacać je będzie miasto.