echo adrotate_group(3, 0, 0, 0);
echo adrotate_group(3, 0, 0, 0);
echo adrotate_group(3, 0, 0, 0);
echo adrotate_group(9, 0, 0, 0);

W szpitalu w Czeladzi otwarto nową część oddziału anestezjologii i intensywnej terapii. Tym samym liczba miejsc intensywnej terapii w szpitalu wzrosła do ośmiu. Zakupiono także sprzęt medyczny.

Jak informuje szpital, na oddziale intensywnej terapii leczeni są chorzy w stanach bezpośredniego zagrożenia życia z niewydolnością oddechową, krążeniowo-oddechową, niewydolnością wielonarządową oraz po rozległych zabiegach operacyjnych.

– Mamy dwa aparaty do hemodializy, które mogą prowadzić terapię nerkozastępczą u chorych. Jesteśmy także wyposażeni w respiratory. Pacjenci w ciężkich stanach po zabiegach inwazyjnych często potrzebują wentylacji mechanicznej, podobnie osoby po udarach – mówi lek. Aleksandra Karoń-Gutowska, kierownik OAIT .

Nowy ambulans dla czeladzkiego szpitala – fot. Szpital Czeladź
Nowy ambulans dla czeladzkiego szpitala – fot. Szpital Czeladź

Władze powiatu będzińskiego zdecydowały także o zakupie dla szpitala nowego ambulansu wraz z wyposażeniem medycznym, który został przekazany lecznicy. – Ambulans pozwoli m.in. do minimum skrócić czas reakcji w przypadku pacjentów z zawałem. Będziemy w stanie zapewnić choremu transport z obsadą lekarską i pełnym monitorowaniem od izby przyjęć aż do momentu przekazania do ośrodka kardiologii interwencyjnej w tzw. złotej godzinie. Bez potrzeby korzystania z systemu państwowego ratownictwa medycznego – mówi pełnomocnik dyrektora ds. restrukturyzacji dr Dariusz Jorg.

Koszt rozbudowy oddziału i nowego ambulansu to w sumie 2 mln zł, z czego niemal milion to wsparcie przekazane przez powiat będziński. – Dzięki nowoczesnemu sprzętowi powiatowa lecznica staje się coraz lepiej przystosowana do potrzeb pacjentów i dynamicznego rynku medycznego. Rozbudowa oddziału anestezjologii i intensywnej terapii i jego doposażenie przełożą się na bezpieczeństwo zdrowotne mieszkańców powiatu – potrzebujący pomocy pacjenci otrzymają ją w naszym szpitalu – podkreśla Sebastian Szaleniec, starosta będziński.

Przypomnijmy. Pomoc dla szpitala przekazały miasta: Będzin – 350 tys. zł (w tym dwa respiratory za 200 tys. zł), Czeladź – 300 tys. zł, Siewierz – 100 tys. zł, Bobrowniki – 130 tys. zł, Wojkowice – 66 tys. zł, Psary – 50 tys. zł, a Mierzęcice – 30 tys. zł. Brakującą kwotę dołożył szpital.

echo adrotate_group(8, 0, 0, 0);

echo adrotate_group(5, 0, 0, 0);
echo adrotate_group(5, 0, 0, 0);
echo adrotate_group(5, 0, 0, 0);
echo adrotate_group(9, 0, 0, 0);