26 stycznia miłośnicy ptaków i przyrody spotkają się w Sosnowcu podczas spaceru w ramach 16. edycji Zimowego Ptakoliczenia. To ogólnopolska akcja organizowana przez Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków.

Sosnowiecką odsłonę Zimowego Ptakoliczenia do OTOP zgłosił Przemysław Bartos, miłośnik przyrody i autor bloga Przyroda dla Sosnowca. – Od lat obserwuje przyrodę w naszym mieście. Niestety zauważyłem negatywny trend, jakim jest zmniejszenie liczebności ptaków. Stąd też moje ostatnie działania mające na celu poprawę tej sytuacji. W piątej edycji budżetu obywatelskiego zgłosiłem projekt, w którym zaplanowałem powieszenie budek lęgowych na Niwce. I udało się to zrobić. Z kolei w październiku 2019 roku złożyłem do Rady Miejskiej w Sosnowcu wniosek o utworzenie użytku ekologicznego pod nazwą „Potok Zagórski – ostoja czajki”. Obecnie czekam na jego rozpatrzenie, bo na grudniowej radzie wniosek był wstępnie procedowany – mówi Przemysław Bartos.

Skąd pomysł, aby zgłosić Sosnowiec do akcji? – W ubiegłym roku uczestniczyłam w ptakoliczeniu na terenie szopienickich stawów i uznałem, że sosnowiczanie również powinni mieć okazję dowiedzieć się, jakie ptaki zamieszkują nasze miasto – dodaje Przemysław Bartos.

Czym jest Zimowe Ptakoliczenie?

Zimowe Ptakoliczenie (dawniej Zimowe Liczenie Ptaków w Parkach i Ogrodach) jest coroczną akcją, w czasie której każdy może notować, ilu przedstawicieli którego gatunku odwiedza jego karmnik, ogród, skwer przed blokiem czy okoliczny park. Liczenie przeprowadzić można indywidualnie, w gronie znajomych, czy też podczas bezpłatnej wycieczki ornitologicznej z przewodnikiem.

– W ramach Zimowego Ptakoliczenia pragniemy skupić się na tych gatunkach, które zimą można spotkać najbliżej człowieka. Dzięki wynikom dostarczanym przez uczestniczących w akcji wolontariuszy możemy tworzyć zestawienia najliczniej spotykanych o tej porze w parkach i ogrodach ptaków. Możliwe jest również zauważanie ciekawych zjawisk zachodzących w ptasim świecie. Np. w 2007 roku kwiczoł znalazł się na pierwszym miejscu w kraju, jeśli chodzi o liczebność, a rok wcześniej zajmował pozycję 15 – tłumaczą organziatorzy.

Zimowe Ptakoliczenie w Sosnowcu

Sosnowieckie Zimowe Ptakoliczenie odbędzie się 26 stycznia o godz. 9.30. Początek spaceru przy Egzotarium. Następnie uczestnicy udadzą się w kierunku Stawików i wrócą na miejsce zbiórki. Trasa ornitologicznej wyprawy obejmuje ok. 2,5 km. – Jeśli ktoś posiada lornetkę, to wartą ją wziąć ze sobą – podkreśla Przemysław Bartos.