W związku z zakończeniem procesu likwidacji Miejskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji, od stycznia zadania i obowiązki zlikwidowanego zakładu przejął Referat Gospodarki Wodno-Kanalizacyjnej Urzędu Miasta w Sławkowie.

Likwidacja Miejskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji jest efektem niskich standardów pracy zakładu i fiaska podejmowanych prób ich poprawy. Mieszkańcy Sławkowa od dawna doświadczali kiepskiej jakości pracy miejskiej spółki. Uchwała w sprawie likwidacji MZWiK powstała w połowie ubiegłego roku.

Przeprowadzone zmiany mają przede wszystkim poprawić jakość świadczonych na rzecz mieszkańców usług. Zadania i obowiązki zlikwidowanego zakładu przejął Referat Gospodarki Wodno-Kanalizacyjnej Urzędu Miasta w Sławkowie. Do jego zadań należy teraz przede wszystkim kwestie zbiorowego zaopatrzenia w wodę, odprowadzania ścieków i wywozu nieczystości płynnych.

Zmiany nie powinni odczuć negatywnych skutków związanych ze zmianą. Woda dostarczana jest – tak jak dotychczas – z ujęcia zlokalizowanego w Sławkowie przy ul. Okradzionowskiej 29B. Zgłoszenia dotyczące awarii sieci wodno – kanalizacyjnej, stanów wskazań wodomierzy oraz wywozu nieczystości płynnych należy przekazywać tak jak dotychczas pod nr tel. 32 293 14 20.

Natomiast wszelką korespondencję dotyczącą gospodarki wodno-kanalizacyjnej należy składać w sekretariacie Urzędu Miasta Sławków: osobiście, wysyłając pocztą tradycyjną lub elektroniczną. Bezpośrednie wpłaty gotówkowe za dostawę wody, odprowadzanie ścieków i odbiór nieczystości płynnych przyjmowane są w kasie Urzędu Miasta Sławków, Rynek 1.