Zakończono nabór do II edycji projektu „Zagłębiowskie wsparcie na starcie” dla osób chcących rozpocząć działalność gospodarczą. Jakie firmy otrzymają dofinansowanie na założenie firmy?

Projekt „Zagłębiowskie wsparcie na starcie” jest realizowany przez Agencję Rozwoju Lokalnego S.A. Zakłada m.in. pomoc finansową, w wysokości 23 050 zł na uruchomienie działalności gospodarczej, a także finansowe wsparcie pomostowe w wysokości do 2 800 zł miesięcznie przez 12 miesięcy, na bieżące koszty prowadzenia działalności gospodarczej. Skorzystać z niego mogą mieszkańcy Zagłębia Dąbrowskiego.

Głównym celem projektu jest rozwój przedsiębiorczości poprzez kompleksowe wsparcie samozatrudnienia 60 mieszkańców Dąbrowy Górniczej, Sosnowca oraz Będzina (40 kobiet i 20 mężczyzn), w wieku powyżej 30 roku życia, m.in. długotrwale bezrobotnych, niepełnosprawnych, zatrudnionych na umowach krótkoterminowych czy odchodzących z rolnictwa. W efekcie mają ustabilizować swoją sytuację zawodową i funkcjonować na rynku, zmierzając do długotrwałej aktywizacji zawodowej.

Korzystne warunki wsparcia

Uczestnicy programu na początku przejdą szkolenie z zakresu przedsiębiorczości, dotyczące zakładania i prowadzenia firmy. Ponadto otrzymają wsparcie finansowe na rozwój przedsiębiorczości. Dotację w kwocie 23 050 zł będą musieli przeznaczyć na zakupy związane z uruchomieniem działalności. Skorzystają również ze wsparcia pomostowego udzielanego przez rok, czyli dotacji w wysokości do 2,8 tys. zł miesięcznie, na pokrycie obowiązkowych składek ZUS i innych bieżących wydatków. Od uczestników wymagane będzie wniesienie wkładu własnego na poziomie ok. 5,76 proc. wartości wsparcia pomostowego.

Bogata oferta

W ramach I edycji projektu wyłoniono 40 uczestników, którzy założyli działalności w połowie zeszłego roku i muszą utrzymać je przez 12 miesięcy. W tegorocznej edycji do projektu zgłosiło się ponad 70 osób – najwięcej z Sosnowca, a następnie z Dąbrowy Górniczej i Będzina. Około 95 proc. zgłaszających się do projektu to osoby w wieku 30+ oraz 40+. W II edycji projektu zostanie wyłonionych 20 uczestników, tj. 10 kobiet i 10 mężczyzn.

Mieszkańcy naszego regionu potrafią dobrze wykorzystać dofinansowanie ze strony ARL S.A. Dzięki niemu w I edycji powstały m.in. firmy budowlane salony kosmetyczne, agencje nieruchomości, firmy świadczące usługi marketingowe , finansowe oraz konsultingowo-doradcze. Do II edycji projektu również zgłosiło się wiele osób z ciekawymi pomysłami na biznes, takich jak: pracownie tortów artystycznych, gabinety fizjoterapeutyczne, klub malucha, home staging i wiele innych. Nie zabrakło także pomysłów na firmy z branż paliwowe czy odnawialnych źródeł energii. Do projektu zakwalifikują się osoby z najlepszymi i najwyżej ocenionymi pomysłami na działalność gospodarczą! Ostateczne wyniki poznamy wkrótce.