Aż 40 mln złotych wsparcia mogą uzyskać przedsiębiorcy z województwa śląskiego. Agencja Rozwoju Lokalnego, wspólnie z innymi podmiotami, udziela pożyczek płynnościowych w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój.

Zakończył się nabór wniosków na pożyczki płynnościowe POIR w ramach realizacji projektu, mające na celu wsparcie pożyczkami przedsiębiorstw, które z powodu pandemii mają problem z utrzymaniem płynności finansowej. Zadaniem projektu jest przeciwdziałanie negatywnym skutkom Covid-19. Środki z projektu mogą zostać przeznaczone zarówno na wynagrodzenia pracowników, zakup towarów i usług, spłatę zobowiązań czy inne wydatki niezbędne do zapewnienia ciągłości działania firmy. Warto jednak pamiętać, że łączna wartość udzielonego finansowania jednemu przedsiębiorcy nie może przekroczyć 15 mln zł.

Projekt realizowany jest przez Bank Gospodarstwa Krajowego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, na podstawie umowy z Ministerstwem Funduszy i Polityki Regionalnej przy udziale Funduszy Europejskich w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19 w ramach inicjatywy REACT-EU.

Konsorcjum stworzone przez dziewięć podmiotów na podstawie zawartej umowy operacyjnej z Bankiem Gospodarstwa Krajowego realizuje zadanie wdrożenia i zarządzania Instrumentami Finansowymi Pożyczka Płynnościowa POIR o wartości 40 000 000,00 zł, z którego udzielane będą pożyczki dla przedsiębiorstw z sektora MŚP prowadzących działalność na terenie województwa śląskiego.

Miliony dla przedsiębiorców

Pożyczka płynnościowa ma bardzo atrakcyjne warunki. Przedsiębiorcy korzystający z pożyczek nie płacą odsetek, a spłacają jedynie sam kapitał, podczas gdy odsetki w całości pokrywane są ze środków projektu w ramach udzielonej pomocy publicznej. Brak jest opłat i prowizji za udzielenie pożyczki i w okresie prawidłowej obsługi pożyczki. Ponadto, nie ma też wymogu wkładu własnego. Maksymalny okres spłaty pożyczek wynosi do 72 miesięcy z możliwością 6 miesięcy okresu karencji i do 4 miesięcy wakacji kredytowych w dwóch pierwszych latach spłaty.

Wsparcie tego typu może otrzymać mikro, małe i średnie przedsiębiorstwo prowadzące działalność na terenie województwa śląskiego, które wykaże, że konsekwencje epidemii COVID w istotny sposób spowodowały problemy z płynnością lub uprawdopodobniają ryzyko wystąpienia takiej sytuacji w najbliższym czasie.

Szczegółowe informacje na temat pożyczek płynnościowych znaleźć można na stronie Agencji Rozwoju Lokalnego w Sosnowcu.