Dąbrowscy radni zdecydowali o przekazaniu ponad 5 mln zł na inwestycje w Zagłębiowskim Centrum Onkologii oraz 3 mln zł na budowę systemu kogeneracji w Nemo.

Na wniosek prezydenta Zagłębiowskie Centrum Onkologii otrzyma prawie 5,2 mln zł. Szpital wykorzysta tę dotację na zakup specjalistycznego sprzętu.

2 mln 600 tys. zł posłuży na zakup tomografu komputerowego wraz z adaptacją pomieszczeń

  • 1 mln 500 tys. zł to dotacja na zakup aparatu RTG wraz z adaptacją pomieszczeń,
  • 1 mln 50 tys. zł to dotacja za modernizację infrastruktury IT w ZCO,
  • 42 tys. zł zostaną wykorzystane na zakup detektora promieniowania gamma dla bloku operacyjnego.

– Nowoczesny sprzęt zastąpi wysłużone i awaryjne już urządzenia: aparat RTG zakupiony w 1998 roku i tomograf z 2007 roku – wyjaśnia dr Tomasz Szczepanik, p.o. dyrektora Zagłębiowskiego Centrum Onkologii.

Za zmianami w tegorocznym budżecie miasta, które umożliwią przekazanie szpitalowi pieniędzy na powyższe inwestycje, zagłosowało 25 radnych, nikt nie był przeciw. – Dziękuję radnym za konstruktywną pracę na posiedzeniach komisji zdrowia i rady społecznej szpitala. Doceniam waszą pracę i zaangażowanie, zwłaszcza że w przypadku szpitala mierzymy się z potężnym „bagażem zobowiązań” związanym z inwestycją sprzed lat w stworzenie Zagłębiowskiego Centrum Onkologii oraz brakiem odpowiedniego kontraktowania ze strony NFZ – podkreśla Marcin Bazylak, prezydent Dąbrowy Górniczej.

Prezydent podziękował również radnym za przyjęcie programu naprawczego przygotowanego przez dyrekcję szpitala. – Widzimy potrzebę wspierania służby zdrowia w naszym mieście, musimy przy tym jednak pamiętać, że system finansowania służby zdrowia jest poza kompetencjami samorządu terytorialnego. Niezależnie jednak od powyższego jestem przekonany, że podejmując wspólnie przemyślane decyzje i działania ponad podziałami politycznymi jesteśmy w stanie uporządkować sprawy szpitala – dodał prezydent Bazylak.

Za przyjęciem programu naprawczego szpitala zagłosowało 21 radnych, 3 było przeciw.

Zmiany w Nemo

Radni zaakceptowali także wniosek prezydenta (19 głosów za i 3 przeciw), by w tym roku przekazać Nemo 3 mln zł na budowę systemu kogeneracji wraz z instalacją paneli fotowoltaicznych oraz budowę własnej stacji transformatorowej.

Jak wyjaśniał Tomasz Kowalski, prezes spółki Nemo Świat Rozrywki, zaplanowana na 2 lata inwestycja pozwoli uniezależnić się od głównych dostawców ciepła i prądu. To ważne w kontekście obecnych podwyżek cen: media stanowią 20 proc. kosztów działalności spółki.

Budowa systemu kogeneracji to także część programu naprawczego przedstawionego przez obecnego prezesa. Tomasz Kowalski deklaruje, że za 2 lata Nemo zyska płynność finansową i będzie zarabiało na bieżące wydatki.

Dodatkowe środki na tunel

Radni jednogłośnie zgodzili się również na zwiększenie wydatków na wspólną inwestycję z PKP PLK w Strzemieszycach. Umożliwi to kolejowej spółce wybór wykonawcy tunelu pieszo-rowerowego. Zgodnie z decyzją radnych, w tym roku miasto przekaże na ten cel 4 mln zł, w przyszłym – 836 991,87 zł. To o 221 991,87 zł więcej niż początkowo planowano.