echo adrotate_group(3, 0, 0, 0);
echo adrotate_group(3, 0, 0, 0);
echo adrotate_group(3, 0, 0, 0);
echo adrotate_group(9, 0, 0, 0);

W środę, 14 sierpnia w Zagłębiowskiej Mediatece odbędą się bezpłatne szkolenia dla przedsiębiorców, podczas których uczestnicy dowiedzą się o Pracowniczych Planach Kapitałowych

Początkiem lipca w życie weszły Pracownicze Plany Kapitałowe. Co to takiego? Pracownicze Plany Kapitałowe to powszechny system długoterminowego oszczędzania. Do programu może przystąpić każda osoba zatrudniona, która podlega obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym. Oszczędności tworzone są wspólnie przez pracowników, pracodawców oraz państwo.

Jak działają PPK? Pracodawca, w porozumieniu z zakładową organizacją związkową działająca u niego (a w razie jej braku z reprezentacją osób zatrudnionych wyłonioną w trybie u niego przyjętym), wybierze instytucję finansową, w której utworzy prywatne rachunki PPK dla pracowników. Rachunki będą zasilane comiesięcznymi wpłatami pracownika i pracodawcy oraz wpłatą powitalną i dopłatami rocznymi od państwa.

Wpłaty pracownika oraz pracodawcy będą naliczane procentowo od wysokości wynagrodzenia brutto. Państwo z kolei będzie przekazywać ustalone kwoty – niezależne od dochodów pracownika. Gromadzone na rachunkach środki będą inwestowane w fundusze z uwzględnieniem wieku danego uczestnika PPK – tzw. fundusze zdefiniowanej daty.

Jest to spora rewolucja dla przedsiębiorców. Największe firmy muszą organizować je już teraz. Najmniejsze mają na to jeszcze półtora roku. Jednak wciąż niewiele o nich wiadomo. Aby to zmienić, w środę, 14 sierpnia o godz. 9:30 w Zagłębiowskiej Mediatece odbędzie się darmowe szkolenie z zakresu PPK, organizowane wspólnie przez Agencję Rozwoju Lokalnego i Polski Fundusz Rozwoju.

W szkoleniu może wziąć udział każdy zainteresowany, jednak wcześniej musi zarejestrować się na stronie internetowej. Tam też dostępna jest lista innych terminów i miejsc, w których odbędą się podobne szkolenia.

echo adrotate_group(5, 0, 0, 0);
echo adrotate_group(5, 0, 0, 0);
echo adrotate_group(5, 0, 0, 0);
echo adrotate_group(9, 0, 0, 0);