Powiat będziński i miasto Sławków nawiążą współpracę, dzięki której w podstawowym zakresie zmodernizowany zostanie pierwszy odcinek powiatowej ulicy Olkuskiej w Sławkowie.

Dzięki współpracy samorządowców ze Sławkowa i powiatu będzińskiego uda się wyremontować jedną z dróg, która jest w kiepskim stanie. – Budżet powiatu będzińskiego zasili kwota dwustu tysięcy złotych, przekazana przez miasto Sławków. Przebudowa dotyczyć będzie fragmentu od ulicy Jagiellońskiej do skrzyżowania z Walcownią. Droga zyska nową asfaltową nawierzchnię, jezdnia zostanie zwężona, aby spowolnić ruch i zyskać bezpieczniejsze pobocze dla pieszych i rowerzystów – mówi Sebastian Szaleniec, starosta będziński.

Pełna przebudowa wspomnianego odcinka ul. Olkuskiej kosztowałaby ponad 3,5 mln złotych – warto przypomnieć, że powiat nie uzyskał na ten cel dofinansowania z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. – W związku z nieprzyznaniem rządowej dotacji dla powiatowego projektu dotyczącego przebudowy tej ulicy chcemy wspomóc starostwo w modernizacji pierwszego odcinka tej drogi. Ze względu na konieczność zapewnienia bezpieczeństwa pieszym i kierowcom nie możemy bowiem dalej zwlekać z tymi oczekiwanymi przez mieszkańców pracami – podkreśla Rafał Adamczyk, burmistrz Sławkowa.

Dzięki wsparciu miasta Sławków niezbędne ze względu na bezpieczeństwo mieszkańców prace rozpoczną się już wkrótce, przy jednoczesnych dalszych staraniach samorządu powiatowego o pozyskanie środków na kompleksową modernizację tych dróg w przyszłości.

W tym kontekście przypomnieć warto również, że na odcinku ulicy Józefa Piłsudskiego (od skrzyżowania przy sklepie „Dino” do mostu nad Białą Przemszą w ulicy Olkuskiej) od 3 marca obowiązuje zakaz ruchu pojazdów o masie całkowitej powyżej 7 ton. Ciężarówki mają możliwość jedynie dojazdu do sklepów i miejsc działalności gospodarczej.