Kolejny etap przebudowy jednej z głównych arterii w Jaworznie. Mowa o ul. Grunwaldzkiej, której remont rozpocznie się 3 listopada, a dotyczyć będzie odcinka od ul. 11 Listopada do ul. Kolejowej.

Gmina Miasta Jaworzna przystąpiła do realizacji przebudowy ul. Grunwaldzkiej wraz z budową ścieżek rowerowych na odcinkach od skrzyżowań: ul. Wiejskiej do ul. Działkowej (ul. Piekarska) oraz ul. Lipowej z ul. 11 Listopada do skrzyżowania ul. Grunwaldzkiej z ul. Kolejową. Zadanie realizowane jest w systemie „Zaprojektuj i wybuduj”.

ul. Grunwaldzka
Remont ul. Grunwaldzkiej – fot. UM Jaworzno

Realizację tego zadania powierzono na podstawie zamówienia publicznego firmie Hucz Sp. z o.o. SK z Boronowa. Pierwszy etap prac obejmował przebudowę ul. Piekarskiej (zakres obejmował wymianę nawierzchni asfaltowej odcinka od ul. Działkowej do ul. Wiejskiej). W ramach inwestycji powstało również 10 nowych miejsc postojowych dla samochodów osobowych w rejonie ul. Bogusławskiego oraz zatoka manewrowa dla autobusów.

W ciągu ostatnich trzech lat, naznaczonych pandemią, nie zatrzymaliśmy inwestycyjnych działań. Pozyskaliśmy ponad 166 mln złotych ze środków zewnętrznych. Dzięki tym środkom i wkładowi własnemu Gminy realizowane są m.in. duże inwestycje drogowe, remontowe, prace modernizacyjne w szkołach oraz nowe projekty społeczne. Czasowe utrudnienia zrekompensuje możliwość korzystania z wyremontowanej drogi – mówi Paweł Silbert, prezydent Jaworzna.

Projekt przebudowy

Zakres inwestycji jest bardzo złożony i wiąże się z przebudową uzbrojenia podziemnego. Założeniem projektu jest budowa jednostronnych ciągów rowerowych w obydwu kierunkach ulicy. Ciągi te mają połączyć istniejące ścieżki rowerowe na rondzie przy ul. 11 Listopada z Velostradą.

W zakresie zadania jest także budowa sieci podziemnych, przebudowa jezdni, chodników i wjazdów. Dodatkowo zatoki autobusowych po modernizacji będą zapewniały pasażerom komunikacji miejskiej większy komfort wsiadania i wysiadania z nowych przystanków autobusowych. Zmianie ulegnie także geometria skrzyżowania ul. Grunwaldzkiej z Kolejową.

Wykonawca rozpocznie prace od przebudowy kanalizacji ogólnospławnej od ronda przy ul. 11 Listopada w kierunku ul. Kolejowej śladem ul. Grunwaldzkiej. Równolegle do tych robót prowadzony będzie zakres przebudowy związany z odtworzeniem nawierzchni jezdni, budową chodników, zjazdów i ścieżek rowerowych. Przebudowane zostaną również przejścia dla pieszych, zatoki i przystanki autobusowe oraz geometria skrzyżowania ul. Grunwaldzkiej z ul. Kolejową.

Prace na ul. Grunwaldzkiej i związane z tym utrudnienia w ruchu potrwają z różną intensywnością do końca 2022 roku. Wykonawca robót jest zobowiązany do utrzymania ciągłości ruchu na tej ulicy oraz zapewnienia dojazdu mieszkańcom do posesji.