echo adrotate_group(3, 0, 0, 0);
echo adrotate_group(3, 0, 0, 0);
echo adrotate_group(3, 0, 0, 0);
echo adrotate_group(9, 0, 0, 0);

W najbliższych dniach rozpocznie się modernizacja najbardziej wyeksploatowanego odcinka ulicy Olkuskiej w Sławkowie.

Prace będą prowadzone na fragmencie od ulicy Jagiellońskiej aż do skrzyżowania z Walcownią. Stąd można spodziewać się utrudnień na tym odcinku drogi. Modernizacja ma potrwać do połowy grudnia 2021 roku.

Ich zakres to między innymi usunięcie poprzedniej nawierzchni i położenie nowej, wyznaczenie bezpiecznych poboczy dla pieszych oraz rowerzystów jak również modernizacja przejść dla pieszych.

Koszt zmian to 650 tysięcy złotych. Podzielą się nimi Sławków (200 tysięcy) oraz starostwo powiatu będzińskiego. Pierwotny plan zakładał pełną przebudowę za 3,5 miliona złotych, jednak nie uzyskał dofinansowania z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

– W związku z nieprzyznaniem rządowej dotacji dla powiatu na przebudowę tej ulicy chcemy wspomóc starostwo w modernizacji pierwszego odcinka tej drogi. Inwestycja ta powinna być w pełni finansowana przez właściciela drogi czyli powiat będziński, ale ze względu na konieczność zapewnienia bezpieczeństwa pieszym i kierowcom nie możemy dalej zwlekać z tymi oczekiwanymi przez mieszkańców pracami – powiedział Rafał Adamczyk, burmistrz Sławkowa.

echo adrotate_group(5, 0, 0, 0);
echo adrotate_group(5, 0, 0, 0);
echo adrotate_group(5, 0, 0, 0);
echo adrotate_group(9, 0, 0, 0);