Zgodnie z podpisanym porozumieniem pomiędzy GDDKiA oraz gminą Sosnowiec 5 lipca został opublikowany wspólny przetarg na wykonanie dokumentacji projektowej dla rozbudowy drogi ekspresowej S1 na odcinku Sosnowiec – Mysłowice wraz z budową węzła na połączeniu z istniejącym układem drogowym Sosnowca.

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzi Urząd Miejski w Sosnowcu, a sam przetarg podzielony jest na dwa zakresy. Takie rozwiązanie pozwoli na podpisanie dwóch umów z jedną firmą projektową (po jednej przez GDDKiA i Urząd Miasta Sosnowiec).

– Ogromnie się cieszę, że wysiłki nasze oraz GDDKiA wreszcie przyniosły efekt. Jeśli chodzi o miasto i nasze wsparcie to zrobimy wszystko, aby doprowadzić do szybkiego podpisania umowy projektowej. Dla nas to kluczowa inwestycja jeśli chodzi o skomunikowanie zarówno terenów przemysłowych przy S1 jak i obszaru Specjalnej Strefy Ekonomicznej – mówi Arkadiusz Chęciński, prezydent Sosnowca.

droga, ulica
S1 Sosnowiec – fot. UM Sosnowiec

Dla sosnowieckiego samorządu najważniejsza jest budowa węzła w rejonie Klimontowa, który pozwoli na wyprowadzenie ruchu samochodowego z miasta oraz odciążenie istniejących węzłów w rejonie ulicy Lenartowicza i Orląt Lwowskich. Inwestycja poprawi również bezpieczeństwo na samej drodze ekspresowej S1.

Przewidywana do zaprojektowania inwestycja obejmuje rozbudowę drogi ekspresowej S1 na odcinku Sosnowiec – Mysłowice o długości 6 km (od km 537+450 – początek ok. 300 metrów przed stacją benzynową Shell w kier. Cieszyn; do km 543+300 – koniec ok. 300 metrów za zjazdem na ul. Inwestycyjną, który jest na pasie w kier. Warszawy), przy czym ok. kilometrowy odcinek (od km 540 + 700 do km 541+750) w Sosnowcu (wraz z budową węzła) projektowany będzie w ramach odrębnego zadania przez miasto.

Długo wyczekiwana inwestycja

Na odcinku drogi S1 w Sosnowcu od km 538+400 do km 543+300, z wyłączeniem z opracowania odcinka drogi od km 540+700 do km 541+750, prace projektowe na rozbudowę drogi S1 prowadzone były w 2017 r. Zostały jednak przerwane po odstąpieniu przez wykonawcę od umowy.

Aktualne zamówienie obejmuje odcinek o ok. 1 km dłuższy niż ten ujęty w opracowaniach posiadanych przez GDDKiA. Wiąże się to z koniecznością zaprojektowania także Miejsca Obsługi Podróżnych kategorii I, po prawej stronie S1 (kierunek Bielsko-Biała).

Dla odcinka od km 540+700 do km 541+750 (ok. 1 km) opracowana na zlecenie samorządu dokumentacja wymaga aktualizacji i powinna być gotowa w ciągu 10 miesięcy od dnia podpisania umowy. W ramach tej dokumentacji ujęte zostały: rozbudowa odcinka S1 wraz z budową pełnego węzła.

CZYTAJ TAKŻE:

Komfortowo, bezpiecznie i z większą nośnością. Będzie przebudowa kluczowego odcinka S1