Mieszkańcy wciąż czekają na decyzje dotyczące budowy łącznika DK 94 z Euroterminalem. O sprawie przypomnieć ma reportaż filmowy, zrealizowany przez burmistrza Sławkowa.

Budowy łącznika drogowego ma rozwiązać problem ruchu samochodów ciężarowych poruszających się ulicami Sławkowa i Strzemieszyc do terminali szerokiego toru. Włodarze obu miast od dłuższego czasu apelują o zapewnienie bezpiecznego rozwiązania dla mieszkańców, a od kilku miesięcy naprzemiennie zamykają ulice dla ciężarówek.

Mija rok od chwili, w której szerokim torem wjechał do Sławkowa pierwszy pociąg z towarami z Chin. I choć do dziś przyjechało ich już kilkadziesiąt, wciąż nie zapadły żadne wiążące decyzje, które zakończyłyby wieloletni koszmar mieszkańców Sławkowa i dzielnicy Strzemieszyce w Dąbrowie Górniczej. Pod ich oknami przejeżdża dziś ponad tysiąc tirów na dobę.

Spór o tiry trwa. Czy zagłębiowskim włodarzom uda się dojść do porozumienia?

W styczniu upływa też kilka miesięcy od zaproponowania przez burmistrza Sławkowa i prezydenta Dąbrowy Górniczej nowej, kompromisowej wersji budowy łącznika drogi krajowej nr 94 z Euroterminalem, który rozwiązałby problem. Mieszkańcy zapowiadają kolejne akcje protestacyjne na drogach.

Konieczny do wybudowania odcinek ma długość około 5 km, a koszt jego budowy nie powinien przekroczyć 200 mln zł. Zgodnie z obowiązującym planem zagospodarowania przestrzennego województwa śląskiego łącznik ma mieć przy tym status drogi wojewódzkiej. Fragment biegnący przez Sławków zarządzany miałby być przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach, który jest jednostką podległą marszałkowi województwa śląskiego.

Propozycja jest również zgodna z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Sławkowa. Łącznik stworzy zdecydowanie lepsze warunki funkcjonowania dla dynamicznie rozwijających się dwóch spółek Skarbu Państwa – Euroterminala i PKP LHS.

Aby przypomnieć o problemie, burmistrz Sławkowa – Rafał Adamczyk, zrealizował film w którym m.in. wymienia powody dla których powinien powstać łącznik. Film trafi w najbliższych dniach między innymi do premiera i ministrów odpowiedzialnych za infrastrukturę i pozyskiwanie środków unijnych.

Warto dodać, że w Ministerstwie Funduszy i Rozwoju Regionalnego trwają obecnie prace nad opracowaniem projektu Krajowego Planu Odbudowy, do którego mogłaby zostać wpisana budowa łącznika. Zabiega o to burmistrz Sławkowa Rafał Adamczyk i prezydent Dąbrowy Górniczej Marcin Bazylak.

Materiał, z prośbą o wsparcie wysiłków samorządowców trafi również do zagłębiowskich parlamentarzystów, radnych sejmiku województwa, a także do szefów PKP LHS i Euroterminala, Regionalnej Izby Gospodarczej i Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.