Pojawiła się nowa możliwość budowy łącznika drogowego, który rozwiązać ma problem ruchu samochodów ciężarowych poruszających się ulicami Sławkowa i Strzemieszyc do terminali szerokiego toru.

W Urzędzie Marszałkowskim Województwa Śląskiego odbyło się spotkanie, którego celem jest ułatwienie dojazdu samochodów ciężarowych do terminala w Sławkowie. Jest to efekt działań prowadzonych po podpisaniu na początku lipca porozumienia pomiędzy Sławkowem, Dąbrową Górniczą i powiatem będzińskim.

Przedstawiona propozycja może okazać się kompromisem pomiędzy pierwotnie planowaną budową ponad piętnastokilometrowego łącznika S1 i Euroterminala z DK94 a rozwiązaniem tymczasowym, zaproponowanym przez samorządowców podczas konferencji z 2 lipca.

– W największym skrócie mówimy o tym, by pierwotną koncepcję budowy całego łącznika od S1 i terminali przeładunkowych do DK94 podzielić na etapy i w pierwszej kolejności zająć się częścią biegnącą od DK94 w Sławkowie do Euroterminala. Proponowany przez nas odcinek ma długość 5 km. Rozwiązanie to, choć droższe niż pomysł który przedstawiliśmy 2 lipca, ma tę zaletę, że nie będzie tymczasowe, a droga w zasadzie w całości biegłaby przez tereny niemieszkalne Sławkowa. Propozycja ta jest zgodna z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Sławkowa, a dodatkowo rozwiązywałaby ona problem bezpośredniego skomunikowania stacji PKP LHS z drogą DK94 – wyjaśnia Rafał Adamczyk, burmistrz Sławkowa. – Nie będzie również technicznego problemu, by w przyszłości dobudować brakującą część 11 km łącznika od Euroterminala do S1 w Sosnowcu – dodaje.

Zgodnie z obowiązującym planem zagospodarowania przestrzennego województwa śląskiego na terenie Sławkowa łącznik miałby być zarządzany przez wojewódzki zarząd dróg. Teraz ruch należy do samorządu województwa i Ministerstwa Infrastruktury.

Nowa propozycja w sprawie łącznika – fot. UM Sławków

Największym problemem pozostaje pozyskanie środków. Szacunkowy koszt inwestycji to około 180 mln zł. Szansę na sfinansowanie budowy łącznika samorządowcy dostrzegają we wpisaniu jej w Krajowy Plan Odbudowy, który jest częścią nowej perspektywy finansowej Unii Europejskiej na lata 2021-2027. Konieczny wkład własny mógłby z kolei pochodzić z planowanego uruchomienia Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Istotna w całym pomyśle jest rola marszałka województwa. W najbliższym czasie musi on podjąć bowiem decyzję o zgłoszeniu inwestycji do zatwierdzenia na szczeblu rządowym jako jednego z tak zwanych „projektów kluczowych” Krajowego Planu Odbudowy. Mają one wtedy niemal stuprocentową szansę realizacji.

Burmistrz Sławkowa i prezydent Dąbrowy Górniczej zaapelowali o to w skierowanym do marszałka Jakuba Chełstowskiego piśmie. – Brak budowy wnioskowanego przez nas łącznika, w ciągu kilku najbliższych lat doprowadzi do całkowitej degradacji lokalnego układu drogowego, co przy uwzględnieniu rosnącego niezadowolenia społecznego, spowoduje utratę przez nasz region istotnych impulsów rozwojowych wynikających z Nowego Jedwabnego Szlaku. Powstanie łącznika Euroterminala z DK94 to jedyna szansa, by ten potencjał gospodarczy wykorzystać dla rozwoju województwa śląskiego i kraju – podkreślili.

Warto dodać, że sprawa łącznika do Euroteminala jest tematem, który z różnych powodów nie został rozwiązany przez wiele lat. – Uzasadnione niezadowolenie i coraz większa determinacja mieszkańców Dąbrowy Górniczej i Sławkowa będące wynikiem rosnącej liczby samochodów ciężarowych dojeżdżających do terminali w Sławkowie drogami lokalnymi spowodowały, że wspólnie z burmistrzem Sławkowa i prezydentem Dąbrowy Górniczej podjęliśmy się działań, które mam nadzieję doprowadzą do powstania takiego połączenia. Nasze wspólne działania z ostatnich tygodni traktuję jako nowe otwarcie dla rozwiązania tego problemu. Po przeprowadzonych rozmowach mogę potwierdzić, że zarówno w Ministerstwie Infrastruktury, jak i w urzędzie marszałkowskim w Katowicach jest przekonanie, że ten problem trzeba w końcu rozwiązać – podsumowuje zorganizowane w urzędzie marszałkowskim spotkanie poseł Robert Warwas.

Przed spotkaniem w urzędzie marszałkowskim koncepcja budowy łącznika była omawiana pod koniec września przez samorządowców Sławkowa i Dąbrowy Górniczej, posła Roberta Warwasa z przedstawicielem PKP LHS Zbigniewem Tracichlebem. Spółka ta włączona jest w korytarz Nowego Jedwabnego Szlaku. Na spotkaniu w Sławkowie prezes LHS zadeklarował pomoc w rozmowach o tej propozycji na poziomie właściwych tematycznie ministerstw.